Close

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

ސަބްމެރިން ކޭބަލް މަޝްރޫއަކީ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ވާދަކުރަން ފެށި މަޝްރޫއެއް ނޫން: ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުން އަޅާ ފުރަތަމަ ސަބްމެރިން ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް އަމްބާނީގެ ރިލަޔަންސް ޖިއޯ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަހާސް މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ފައްޔާޒު ޗެއާޕާސަންކަމުގެ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އިންތިއަށް އިހުތިރާމު ކުރަން، އެކަމަކު ޕާޓީ ހިންގަން ގަދަވާނީ އަޅުގަނޑު: ފައްޔާޒް

ޕާޓީއާއި ސަރުކާރު އަދި މެންބަރުން ގުޅުވައިދޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފާލަމަކީ އަޅުގަނޑު: ފައްޔާޒް

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ އިންޑިއާއިން ދޭ އެހީތެރިކަން ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ ސިޔާސީ ގޭމެއް: ފައްޔާޒު

ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އެންމެ ގާބިލު ކެންޑިޑޭޓަކީ ފައްޔާޒް، ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕަށް މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ބޭފުޅެއް: ރޮޒޭނާ

ފައްޔާޒުގެ އަމާޒު: ޕާޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އެމްޑީޕީގެ ހެޔޮވެރިކަން ދެމެހެއްޓުން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާނީ ފައްޔާޒާއި އަމްރު!

ރާއްޖެ އާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ކަމެއް ނުވާކަން ދައްކަން ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރޭ: ފައްޔާޒު

... 11 ...