ޚަބަރު

ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ފައްޔާޒް

15 May 00:19

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ކެމްޕޭނުގެ މައި ޖަގަހައަށް ވަޑައިގެން މީޑިއާތަކަށް މިރޭ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާމެދު ޝައްކެއް ކުރާނެ އަދި ޝަކުވާއެއް ކުރާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރާނީ އެންމެންނާވެސް ގުޅިގެން ޕާޓީ ކުރިއަރުވަން ކަމަށެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ދޭހަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް 2023ގައި ގެންނަން ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

"މި ކާމިޔާބީން އެންމެ ބޮޑަށް ދޭހަ މިވަނީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަން. އޭގެ މާނައަކީ ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތް އިތުބާރު ފެނިގެން ގޮސްފި،" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައްޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ "ހިންގާލުމުގެ" މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބައިވެރިވުމާއި އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވި އިންތިގެ ޓީމާވެސް އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ ދެފަޅި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

14 May 23:20

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސްކަމަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވަނީ އިންތިހާބުކޮށްފައި، ރޮޒައިނާއަކީ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޮޑު ތަފާތަކާއެކު ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންވާ ބޭފުޅެއް

14 May 23:10

ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އިންތިހާބުވުމާ ގުޅިގެން ދެންމެ ފައްޔާޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން މިއަދު ދިން ވޯޓަކީ ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން 2023 ކާމިޔާބު ކޮށް، މެންބަރުން އެދުނު ގޮތަށް ޕާޓީ ހިންގާލަން ދިން ވޯޓެއް ކަމަށް. އެކަމުގައި ދެގޮތެއް ނުވެ ހުންނާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި

14 May 23:08

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވަނީ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފަ، އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ބެހެއްޓި 282 ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފޮއްޓެއްވެސް ގުނައި ނިންމާފައިވާއިރު، ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ފައްޔާޒު 28،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިއަށް 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓް ވަނީ ލިބިފަ

14 May 21:41

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ބެހެއްޓި 282 ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން 190 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ފޮށީ މިހާރު ގުނާފައިވާއިރު، ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް، ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް 14،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓް ވަނީ ލިބިފައި

14 May 21:00

ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގައްދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ގަނޑުކޮށް ވޯޓު ކަރުދާސް އަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްފަހު، އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސްގެ ރައީސާއި އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ އެ ފޮށި މިހާރު ވަނީ އަލުން ގުނަން ފަށާފައި. އެ ފޮށި ގުނަމުން ދަނީ ގަނޑުކޮށް އަޅާފައިހުރި ކަރުދާސްތައް ވަކިން ބަހައްޓާފައި

14 May 20:24

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ބެހެއްޓި 282 ވޯޓު ފޮށީގެ ތެރެއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މިވަގުތު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް، އޭނާ އާއި ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއާ ދެމެދު ގާތްގަނޑަކަށް 5000 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓުގެ ތަފާތު އުޅޭ

14 May 19:44

ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގައްދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ގަނޑުކޮށް ވޯޓު ކަރުދާސް އަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައި. އެކަމާ ގުޅިގެން އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އަންނަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން. އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ވޯޓް ފޮށި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާއިރު، އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ ފޮށި ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނަމުން.

14 May 19:38

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މިވަގުތު ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް

14 May 19:19

ގަލޮޅު މަދަރުސާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގައްދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ގަނޑުކޮށް ވޯޓު ކަރުދާސްތަކެއް އަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި. އެ ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނުން މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު، ފޮށި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި. އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ވޯޓް ފޮށި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން

14 May 18:57

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމުން އެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރައްވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި)ގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން އިންތިހާބުގެ ސައްހަ ކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ، އަދި އެ މައްސަލަ އެ ޕާޓީގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ

14 May 18:50

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނަން ފަށައި، ބައެއް ފޮށިތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކުރަން ފަށައިފަ

14 May 18:08

ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް، ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

14 May 16:23

އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން 6:00 އަށް އިތުރުކޮށްފި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިއު ހަދާފައި

14 May 15:41

ވޯޓުލުން ނިމެން ކައިރި ވެފައިވާ އިރު، މާބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގައެއް ނުވޭ. އެހެން ނަމަވެސް ގިނަ ސަހަރައްދުތަކުގައި އަދިވެސް ވޯޓު ކިޔުތަކުގައި މީހުން އެބަތިބި.

14 May 15:38

ފ. ނިލަންދޫގައި ވޯޓުލަމުން ދިޔަ އިރު ޗެއާޕާސަން ކެންޑިޑޭޓް، އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ މަންދޫބު ވޯޓުލާ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ދައްކަން އަންގައި އަދި އެ ކަރުދާސް ވީޑިއޯ ކުރާތީ ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނު ކަމަށް ފައްޔާޒް އިސްމާއީލްގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު އިބްރާހީމް ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ.

އިބްރާހީމް ވަހީދުގެ ޓުވީޓު ---
14 May 14:33

ށ. ފޯކައިދޫ ވޯޓްލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 އަށް ވޯޓްލާ މީހުން އުފުލުމަށް، ފޯކައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ވެހިކަލް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ވައްޑޭ ހައްދަވަނީ ދޮގު ކަމަށް ފައްޔާޒް ގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ބުނެފި، އެ އޮފީހުން ވަނީ ފޯކައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުން އާންމު ކޮށްފައިވާ މެސެޖެއް ވެސް ހިމަނައިފައި، ފޯކައިދޫ ހެލްތުން ސެންޓަރުގެ އެ މެސެޖުގައި ވަނީ، މިއަދު ވިއްސާރަ ވެ ފެންބޮޑުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން އަދި އަދި އެކި އެކި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ދާން ޖެހި، ދަތިވެ ވެހިކަލް ނުލިބިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެފަރާތްތަކުން އެދޭ ނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އެ މަރުކަޒުގެ ވެހިކަލް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް، އަދި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގުޅަންވީ ނަންބަރެއްވެސް ހިމަނައިފައިވޭ.

14 May 14:16

ށ. ފޯކައިދޫ ވޯޓްލާ މަރުކަޒަށް ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2 އަށް ވޯޓްލާ މީހުން އުފުލުމަށް، ފޯކައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިންތިގެކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ވައްޑޭ ވިދާޅުވެއްޖެ،

ވައްޑޭގެ ޓުވީޓު ---
14 May 14:13

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ފަހުވެސް ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން އޮންނާނެ ކަމަށާއި އިންތިހާބުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށްދާ ގޮތާ މެދު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ. ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ މި އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ދުވަހު ނޫސް އަދަދުން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން، އިންތިހާބުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ވެސް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

14 May 13:59

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ރިފްޤާ ޝިހާމް، އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލައްވައިފި

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ރިފްޤާ ޝިހާމް، އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުދެއްވަނީ
14 May 13:57

އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒައިނާ އާދަމް ވޯޓު ލައްވައިފި

14 May 13:54

އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒައިނާ އާދަމް، އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގައި ވޯޓުލައްވައިފި

ރޮޒޭ ވޯޓު ލައްވަނީ
14 May 13:52

ހުޅުމާލޭގައި ޣާޒީ ސްކޫލުގައި ވޯޓުލާ ގޮތަށް އޮވެފައި ހުރަވީ ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އިންތިގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު ވައްޑޭކުރައްވައި، އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބުނަނީ އެގޮތަށް ބަދަލު ގެނައީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ކަމަށް.

14 May 13:13

ފ. ނިލަންދޫ ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގައި ކަންކަން ވީޑިއޯ ކުރި އިންތިގެ އޮބްޒާވަރު ގަދަކަމުން ނެރުމަށާއި ނެރެވެންދެން ވޯޓުލުން ހުއްޓުވަން ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓްގެ އޮބްޒާވަރުންނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިންތިގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނެފި

14 May 13:12

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަންސަރު ވޯޓުލައިފި. އޭނާއާ ވާދަކުރަނީ ރިފްގާ ޝިހާމު

14 May 12:45

އަންހެނުންގެ ރޫޙުގެ ރައީސާކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ސަފާތު އަހުމަދު ޒާހިރު ވޯޓުލައިފި

14 May 12:32

14 May 12:31

އިންތި ކެމްޕެއިންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައްސަލަަތަކެއް ފެންމަތިކޮށްފި

14 May 12:25

މިއީ އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭ ދުވަހެއް ކަމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ. އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލެއްވުމަށްފަހު، މީޑިއާއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންތިހާބުތައް މެދުވެރިކޮށް، ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގައި، އެމްޑީޕީ އާއި، ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގު ރާވަމުން ގެންދިއުމަށް ކަމަށް

14 May 12:22

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު އުުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވޯޓު ލައްވައިފި

14 May 11:39

14 May 11:38

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) ވޯޓު ލައްވައިފި. އޭނާ ވޯޓު ލައްވާފައިވަނީ ހިރިޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް.

14 May 11:28

ފ. ނިލަންދޫގައި ވޯޓު ލުމަށްފަހު ވޯޓު ކަރުދާސް ދައްކަން އަންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ އިންތިގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފި. އެ މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށްފައި ވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ)

14 May 11:01

14 May 10:59

އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވޯޓުލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވޯޓުލައްވާފައި ވަނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޅ. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ފޮއްޓަށް.

14 May 10:40

14 May 10:39

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވޯޓުލައްވައިފި. އޭނާ ވޯޓު ލެއްވީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް.

14 May 10:31

14 May 10:29

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓުލައްވައިފި. އެމަނިކުފާނު ވޯޓުލެއްވީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮއްޓަށް.

14 May 10:08

މިއަދު ބާއްވާ އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މިހާތަނަށް ބޭއްވިގެންދާނެ އެންމެ ފޯރިގަދަ އިންތިހާބެވެ. މި އިންތިހާބާ ކުރިމަތިލީ އިރުވެސް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އަދި ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުޅުނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ "ކޯޅުންގަނޑު" ފެނިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވާދަވެރިކަމެކެވެ. ދެ ކޯލިޝަނެއް އުފެދި، މައްސަލަތައް ހޫނުވަމުންދިޔައެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދިތަން ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ފެކްޝަނުންނެވެ.

އެ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ގޯސްވެގެންދިޔައީ މިއަދު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ފެށުމާއެކުއެވެ. އެއްކޮޅުން ނުކުންނަވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ފެކްޝަނުންނެވެ. އަދި ފައްޔާޒާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނުންނެވެ.

ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ގިނަ މެންބަރުންގެ ތާއީދު އޮތީ ފައްޔާޒަށެވެ. ފައްޔާޒަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އާމިނަތު ޝައުނާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ގިނަ މެންބަރުންގެ ތާއީދު ފައްޔާޒަށް އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދާއެކު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވެސް ތާއީދުކުރައްވަނީ އިންތިއަށެވެ. އެ ޓީމުގެ އެންމެ އިސް ސަފުން ދެން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމާއި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) އާއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) އެވެ.

އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ވަނީ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދުކޮށްފައެވެ. ފައްޔާޒް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ޕާޓީއެއް ނުހިނގައެވެ. އަދި ޕާޓީ ހިންގާލުމަށް އެންމެ ގާބިލު ބޭފުޅަކީ ފައްޔާޒް ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިންތިގެ ޓީމުން ހަމަލާތައް ރައްދުކޮށްފައިވަނީ ފައްޔާޒްގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށެވެ. އިންތި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރާއި ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންނާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އާންމު މެންބަރުންނާ ގުޅުވައިދެވޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ އިންތި ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން އިންތި އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކެވި ވާހަކައަކީ ފައްޔާޒް ނުފޫޒާއި ބާރު ބޭނުންކޮށް، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އަދި އިންތިއަކީ ނަޒާހާތްތެރި، ސާފު ބޭފުޅާ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.

އެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ފައްޔާޒް ވަނީ ވަރުގަދަ ރައްދުތަކެއް ވެސް ދެއްވައިފައެވެ. ފައްޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންތި ދައްކަވަނީ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިނަމަ، ސާބިތުކޮށްދޭން ވެސް ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަހުސްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އިންތިއަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެއް ފުރިހަމައަށް ވިދާޅުވެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި 2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހޯދޭނީ، އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސް، އާންމު މެންބަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދައިގެން ކަމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުކުރައްވައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންކަމުގެ އިންތިހާބާއެކު މިއަދު އެ ޕާޓީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާގެ އިންތިހާބު ވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ފައްޔާޒާއެކު ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމާއި އިންތިއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ސަފާތު އަހުމަދު ޒާހިރެވެ.