ޗެލްސީ

ޔޫއެފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖޯޖީނިއޯ، ޑެންމާކު ކެޕްޓަން ކެޔާއާއި މެޑިކަލް ޓީމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމު

ލުކާކޫ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހި "އެންމެ ހާއްސަ" ގޯލާއެކު ޗެލްސީން ޑާބީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، އެވަޓަންއާއި ލެސްޓާއަށްވެސް މޮޅެއް

ވާދަވެރިންގެ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕްގެ ފާޑުކިޔުން

1

އަގުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލައި، ޗެލްސީން ލުކާކޫ ގެންގޮސްފި

ޕެނަލްޓީއަށް ނުކުތް ކެޕާގެ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ޗެލްސީއަށް ސުޕަ ކަޕް

ކުއަޑް ބައިކު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބަލަކުގެ 18 އަހަރުގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ފުރަތަމަ ބިޑަށް އިންޓައިން ބުނީ ނޫނެކޭ، 130 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ލުކާކޫ ގެންދަން ޗެލްސީ ތައްޔާރުވަނީ

ހާލަންޑުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށް، ޗެލްސީން ލުކާކޫއާ ދިމާލަށް

ޗެލްސީން ކޫންޑޭ ގެންދިޔުމާ ގާތަށް

"ސްކޮޓްލޭންޑު ޓީމު މެޗު ކުޅުނުއިރު މައުންޓާއި ޗިލްވެލް އެކަހެރި ވާން ޖެހުނު ސަބަބެއް ނޭނގުނު"

ގާޑިއޯލާ ރޮއްވާލައި، ޗެލްސީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް

... 7 ...