ޗެލްސީ

ބޯލީގެ ކޮންސޯޓިއަމްއަށް ޗެލްސީ ވިއްކާލުމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުން ހުއްދަ ދީފި

ޗެލްސީ ވިއްކާލުމުގެ ކަންކަންވެސް "ފެއިލް" ވެދާނެކަމުގެ ބިރު

ޓޮޑް ބޯލީ ލީޑު ކުރި ގްރޫޕުން ޗެލްސީ ގަތްކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ޗެލްސީ ވިއްކާލާނީ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ޓޮޑް ބޯލީއަށް!

ޗެލްސީ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން

މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ޗެލްސީ ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް: ޓުޗެލް

ފަހުވަގުތު ސަލާމަތްވެ ޗެލްސީއަށް ހަމަޖެހުން، ލިވަޕޫލް ސިޓީ ފުލުގައި ވިއްދާފައި

ރުޑިގާ ޗެލްސީ ދޫކޮށްލަނީ، އެންމެ ކައިރިން ފާރަލަނީ ރެއާލްއިން

ޑާބީގައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އާސެނަލަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުންމީދު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އިނގިރޭސި ކުލަބްތަކުގެ ވިދުން ގަދައީ ކީއްވެ؟

އެފްއޭ ކަޕް: ޗެލްސީ ފައިނަލަށް، ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ލިވަޕޫލާ

ޗެލްސީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް، އާސެނަލް އާއި ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރަކަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ފަނޑުކަން

« 1 ...