ޗެލްސީ

ޗެލްސީއަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް، ޑާބީގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި

ރީސް ޖޭމްސްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ރަން މެޑަލްއާއި ޔޫރޯ ރިހި މެޑަލް ވަގަށް ނަގައިފި

އުމުރުން 11 އަހަރުން ފެށިގެން ލުކާކޫ ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުން ދޫ ދިނުމުން ކުޅުންތެރިންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ރެއާލްއިން އުންމީދީ ތަރި ކަމަވިންގާ އިއުލާން ކޮށްފި، ޗެލްސީން ސައުލް ގެންދަނީ

ރަތް ކާޑަކާއެކުވެސް ޗެލްސީން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި

ޔޫއެފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޖޯޖީނިއޯ، ޑެންމާކު ކެޕްޓަން ކެޔާއާއި މެޑިކަލް ޓީމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ އިނާމު

ލުކާކޫ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހި "އެންމެ ހާއްސަ" ގޯލާއެކު ޗެލްސީން ޑާބީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް، އެވަޓަންއާއި ލެސްޓާއަށްވެސް މޮޅެއް

ވާދަވެރިންގެ ބޮޑެތި ހަރަދުތަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕްގެ ފާޑުކިޔުން

1

އަގުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލައި، ޗެލްސީން ލުކާކޫ ގެންގޮސްފި

ޕެނަލްޓީއަށް ނުކުތް ކެޕާގެ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ޗެލްސީއަށް ސުޕަ ކަޕް

6 ...