Close

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ ވަކި ކެޓެގެރީތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދެނީ

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަންހެނެއްގެ ފައި ބުރިކޮށްލައިފި

ޕަޓީނާ ރިސޯޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެޗްޕީއޭއިން ހުޅުވާލައިފި

ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާތީ، އޭޑީކޭގައިވެސް ފުލޫ ކުލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ގައުންގައި ބޭރުގައި އުޅުނީ ޑިސްޗާޖް ކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރި މީހެއް: އޭޑީކޭ

7

މާފުށީ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓް: ޒަހަމް ވި މީހާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ، މޫނުމަތީގައި ކަށިތައް ވަނީ ބިނދިފައި

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ޗޭނުގަނޑަކުން ޖަހައި އަންހެނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގް ކައިރި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިއްޔެގެ ހާދިސާ: ވަޅި ޖެހީ ސީދާ ކަރަށް! ކަރުގެ ނާރުތައް ބުރިވެ ނޭވާލާ ހޮޅިވެސް ވަނީ ފޫގޮސްފައި

1

ޕިކަޕަކާއި ދޮރަކާ ދޭތެރޭ ބޯ ތާށިވި ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

1

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުން މަޖިލީހުގެ އިންކުއަރީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

4 ...