އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އޭޑީކޭ އިން ޓްރީޓޮޕުން އައިޖީއެމްއެޗް އަށް! މި ކުއްޖާގެ 16 ޕަސެންޓު ފިހިފައި، ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް!

3

އޭޑީކޭ ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ތަކަށް، ބޫސްޓާ ޑޯޒަށް ޓޯކަން ދޫކުރަން ފަށައިފި

އުމުރުން 50 އަހަރުން މަތީގެ ވަކި ކެޓެގެރީތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދެނީ

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި އަންހެނެއްގެ ފައި ބުރިކޮށްލައިފި

ޕަޓީނާ ރިސޯޓުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ބޫސްޓާ ޑޯޒް ޖަހަން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެޗްޕީއޭއިން ހުޅުވާލައިފި

ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާތީ، އޭޑީކޭގައިވެސް ފުލޫ ކުލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ގައުންގައި ބޭރުގައި އުޅުނީ ޑިސްޗާޖް ކުރުމަށްފަހު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރި މީހެއް: އޭޑީކޭ

7

މާފުށީ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓް: ޒަހަމް ވި މީހާ އަދިވެސް ހޭ ނާރާ، މޫނުމަތީގައި ކަށިތައް ވަނީ ބިނދިފައި

އެމްޑީޕީ އޮފީސް ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ޗޭނުގަނޑަކުން ޖަހައި އަންހެނެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގް ކައިރި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިއްޔެގެ ހާދިސާ: ވަޅި ޖެހީ ސީދާ ކަރަށް! ކަރުގެ ނާރުތައް ބުރިވެ ނޭވާލާ ހޮޅިވެސް ވަނީ ފޫގޮސްފައި

1
3 ...