އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ޑީކޯ ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭގައި ހައިޕަބެރިކްގެ ދެ ޗެމްބަރު ބަހައްޓައިފި

ވޯކްޝޮޕެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް ބޮޑުކުރަނީ

1

ބަގީއާއެކު މޫދަށް ވެއްޓުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

ބަގީއާއެކު މޫދަށް ވެއްޓުނު މުވައްޒަފަކަށް ފަރުވާ ދެނީ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މެޑިކަލް ފެލިސިޓީއެއް ހަދަން އޭޑީކޭއަށް

ޑެންގޫ ޖެހިގެން 19 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ދަގަނޑެއް މީހެއްގެ މޫނަށް ހެރި ހާލު ސީރިސްވެއްޖެ

އިނގިލިތަކަށް އެރީ ނުފިލާތަދެއް، ކެންސަރަށްވެ އަތްތިލަ ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނުނަމަވެސް ހަސަން ދައްކަނީ ސާބިތުކަން

ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ހިނގި ޒުވާބެއްގައި ފިރިމީހާގެ ކަރަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

އެލްސިއޯން ބޭކަރީގެ ބާނީ ހަސަން މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

1

ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ތޯރިގުގެ މަންމަ ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވެއްޖެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 306 އަށް

2 ...