ރަޝިޔާ

އެއޮރޯ ފްލޮޓާއި އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރަނީ

ރަޝިއާގެ އިތުރު ދެ އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި ދެވަނަ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

ވެކްސިން ގަތުމަށް 10 ގައުމަކުން ރަޝިޔާއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

2

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަޝީއާއާއި ޗައިނާއަށް ފާރަވެރިވުން: އުމަރު

1

ރާއްޖެ އާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރަޝިޔާގެ ބެލްގޮރޯޑް ސްޓޭޓް ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ޔުނިވާސިޓީން އެވިޑް ކޮލެޖާއެކު ޕާޓްނާޝިޕް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ރަޝިއާގެ 360 ޗެނަލްގައި ފަށައިފި

ރަޝިޔާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗް އުފައްދައިފި

ރަޝިއާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭނަމަ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ދުނިޔޭގައި އުފެއްދި ފުރަތަމަ ވެކްސިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފި

... 11