ރަޝިޔާ

ރަޝިއާގެ އަޒުރު އެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށައިފި

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން 95 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު

ރަޝިޔާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ހެކަރުން ކޮވިޑް ދިރާސާތަކާ ދެކޮޅަށް ސައިބާ އެޓޭކް ދޭނީ

އެއިރޯފްލޮޓް އިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފި

ޕޫޓިންގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު، އިސްތިއުފާ ދެއްވާކަށް ނޫޅުއްވާ: ތަރުޖަމާނު

ރަޝިޔާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ވަރަށް ކާމިޔާބު، މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ގިނަބަޔަކަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށާނަން: ޕޫޓިން

އެއޮރޯ ފްލޮޓާއި އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިތުރު ކުރަނީ

ރަޝިއާގެ އިތުރު ދެ އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި ދެވަނަ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

ވެކްސިން ގަތުމަށް 10 ގައުމަކުން ރަޝިޔާއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

2

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް އިންޑިއާއަށް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ރަޝީއާއާއި ޗައިނާއަށް ފާރަވެރިވުން: އުމަރު

1
... 12