Jun 22, 00:00
Parken Stadium, Copenhagen
Russia
70" Artem Dzyuba
1 - 4
Denmark
82" Joakim Mæhle
79" Andreas Christensen
59" Yussuf Poulsen
38" Mikkel Damsgaard
85" Mathias Jensen
Substitute In
85" Thomas Delaney
Substitute Out
85" Andreas Cornelius
Substitute In
85" Martin Braithwaite
Substitute Out
82" Joakim Mæhle
Goal
79" Andreas Christensen
Goal
75" Igor Diveyev
Yellow Card
72" Christian Nørgaard
Substitute In
72" Mikkel Damsgaard
Substitute Out
70" Artem Dzyuba
Goal
67" Vyacheslav Karavayev
Substitute In
67" Fyodor Kudryashov
Substitute Out
67" Maksim Mukhin
Substitute In
67" Daler Kuzyayev
Substitute Out
62" Magomed Ozdoyev
Substitute Out
62" Rifat Zhemaletdinov
Substitute In
61" Aleksandr Sobolev
Substitute In
61" Aleksei Miranchuk
Substitute Out
60" Kasper Dolberg
Substitute In
60" Yussuf Poulsen
Substitute Out
60" Jens Stryger Larsen
Substitute In
60" Daniel Wass
Substitute Out
59" Yussuf Poulsen
Goal
57" Thomas Delaney
Yellow Card
38" Mikkel Damsgaard
Goal
28" Fyodor Kudryashov
Yellow Card
22 Jun 06:59

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް

 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނުނީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް
 • ކުރީކޮޅުގައި ގޮލޮވިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ މަތަކުރީ ކެސްޕާ ޝޫމައިކަލް
 • އަނެއްކޮޅުން ހޮއިބިއާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރަށް
 • ޑެންމާކުން ލީޑު ނެގީ ޑެމްސްގާޑު ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލަކުން
 • ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅުގައި ޑެންމާކު ލީޑު ފުޅާކުރި، ރަޝިއާ ޑިފެންސް މިސްޓޭކަކުން ގޯލު ޖެހީ ޕައުލްސަން
 • ރަޝިއާ ފަރަގު ކުޑަކުރީ ޒޫބާގެ ޕެނަލްޓީއަކުން
 • ޑެންމާކުން ދެން ފެނުނީ ފުލުފުލުގައި ދެ ގޯލު ޖެހިތަން
 • އެ ދެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ކްރިސްޓެންސަންއާއި މައިލޭ
 • ޑެންމާކު ވަނީ ހަނި ފުރުސަތަކުން ގަދަ 16 ޔަގީން ކޮށްފައި
22 Jun 06:50

މެޗު ނިންމާލައިިފި. ޑެންމާކުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރުންތައް ކުރިއަށް.

22 Jun 06:49

88' ޑެންމާކުން ދަނީ އަދިވެސް ނުރައްކާ ކުރަމުން. ރަޝިއާ ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ޑެންމާކުން ދަނީ ނުރައްކާ ކުރަމުން.

22 Jun 06:40

82' ޑެންމާކުގެ އިތުރު ގޯލެއް. މައެލޭގެ ގޯލާއެކު ޑެންމާކުން ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމް ކައްްކުވާލައިފި. ބެލްޖިއަމް ދެވަނަ ގޯލެއްވެސް ޖެހުމާއެކު ޑެންމާކު ގަދަ 16 އަށް ޔަގީންކަމާއެކު ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.

22 Jun 06:37

79' ޑެންމާކު އަނެއްކާވެސް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ކްރިސްޓިއަންސަން ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއާއެކު ޑެންމާކު ގަދަ 16 އަށް ދިއުމާ ފިޔަވަޅެއް ގާތަށް.

22 Jun 06:33

75' ހޮއިބިއާގެ ބާރު ހިލޭ ޖެހުން ސީދާ ގޯލްކީޕަރު އަތަށް.

22 Jun 06:33

73' ޑެންމާކަށް ފުރުސަތެއް. އޭރިއާ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިން ބޮނޑިވެގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާ ކީޕަރަށް ބޯޅަ ގެއްލުނު ނަމަވެސް ޑެންމާކު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮތެއް ނުވި.

22 Jun 06:27

68' ރަޝިއާ ކެޕްޓަން ޒޫބާ ކާމިޔާބުކުރި ޕެނެލްޓީއާއެކު ރަޝިއާއަށް އުންމީދެއް.

22 Jun 06:26

67' ރަޝިއާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް.

22 Jun 06:19

59' ޑެންމާކަށް ޕައުލްސަން ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފި. ރަޝިޔާ ޑިފެންޑަރުގެ މިސްޓޭކެއްގެ ބޭނުން ހިފައި ޕައުލްސަން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައި.

22 Jun 06:14

56' ޕައުލްސަން ދުރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ވަނީ ބްލޮކްވެފައި.

22 Jun 06:11

52' ނުރައްކާ ކޮށް ފެންނަނީ ޑެންމާކު. އެހެން ނަމަވެސް ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވޭ.

22 Jun 06:02

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

22 Jun 05:49

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް

 • ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފެނުނީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް
 • ކުރީކޮޅުގައި ގޮލޮވިން ފޮނުވާލި ހަމަލާ މަތަކުރީ ކެސްޕާ ޝޫމައިކަލް
 • އަނެއްކޮޅުން ހޮއިބިއާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ބޭރަށް
 • ޑެންމާކުން ލީޑު ނެގީ ޑެމްސްގާޑު ޖެހި ހިތްގައިމު ގޯލަކުން
22 Jun 05:47

ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރީގައި އޮތީ ޑެންމާކު.

22 Jun 05:41

ސަޕޯޓަރުންގެ އަޑު ފެންނަނީ ވަރަށް ބާރުކޮށް، ޑެންމާކުން ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅެން ފަށައިފި.

22 Jun 05:41

37' ޑެންމާކުން ލީޑު ނަގައިފި. އޭރިއާ ބޭރުން ޑެމްސްގާޑު ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްލީ ގޯލުގެ ކަނަށް.

22 Jun 05:19

17' ރަޝިއާގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޑެންމާކުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ނައްޓާލާފައި އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ ގޮލިވިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ މަތަކުރީ ގޯލްކީޕަރު ކެސްޕާ ޝޫމައިކަލް.

22 Jun 05:18

10' ޑެންމާކުން ހަމަލާތައް އުފައްދަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަރިމަތިން ބްރައިތުވެއިޓް ދެ ހުރަހެއް ނެގި ނަމަވެސް އޭރިއާ ތެރޭގައި ޑެންމާކުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް.

22 Jun 05:07

މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ބޮޑަށް ކުރިއަށް ޖެހި ކުޅެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ރަޝިއާއިން. އެހެންނަމަވެސް އަދި ފެންނަމުންދަނީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް.

22 Jun 05:01

ޑެންމާކުގެ ކޯޕަންހޭގަންގެ ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުން ފަށައިފި. މެޗުގެ ކުޅުން ފެށީ ރަޝިއާއިން.

ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ބީގައި ޑެންމާކާއި ރަޝިއާ ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ދެޓީމަށްވެސް ގަދަ 16ގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. މޮޅަކާއެކު ރަޝިއާއަށް ގަދަ 16 ޔަގީންވާނެ، ރަޝިއާ އެއްވަރު ވެއްޖެނަމަ އެޓީމަށް ގަދަ 16 ލިބޭނީ ފިންލޭންޑަށް ބެލްޖިއަމް ބަލި ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ.ޑެންމާކަށް ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ނިންމާލެވޭނީ ރަޝިއާ ބަލިކޮށް، ފިންލޭންޑް ބެލްޖިއަމް އަތުން ބަލިވެއްޖެނަމަ. އެ ހާލަތުގައިވެސް މެޗުތަކުގައި ޖަހާ ގޯލުގެ އަދަދުން ފައިދާ ގޯލުގެ އެހީ ޑެންމާކަށް ބޭނުންވާނެ. ގްރޫޕްގެ ތިން ޓީމު، ބެލްޖިއަމް، ރަޝިއާ، ފިންލޭންޑްވެސް ހަ ޕޮއިންޓްގައި ގްރޫޕް ނިންމާލައިފިނަމަ، އެޓީމުތައް ގްރޫޕްގައި ތަރުތީބުވާނީ ފައިދާ ގޯލަށް ބަލައިގެން.

ތިން ޓީމުވެސް ގަދަ 16 އަށް ދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީންވާނެ. އެއީ އެންމެ މޮޅު ތިންވަނަ ޓީމުތަކުގައި ހަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އެހެން ޓީމެއް ހިމެނުމަކީ ނާދިރު ކަމަކަށް ވާތީ.

ގްރޫޕްގެ ޓީމުތައް ތާވަލުގައި އަތުރައިލުމުގެ ތަރުތީބަށް ފައިދާ ގޯލު ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭނެ. އެހެންކަމުން މެޗުތަކުގައި ގޯލު ޖަހާ އަދަދަށް ބަލައި ގްރޫޕްގެ ތަރުތީބު ބަދަލުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަށީގެންވޭ. ދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުމަށް ނުކުންނާނީ ޑެންމާކުގެ ހޯމް، ޕާކެން ސްޓޭޑިއަމްގައި.

ދެޓީމުން މިހާތަނަށް ޔޫރޯގައި ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ނަޒަރެއް

ޑެންމާކު
 • ޑެންމާކު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ފިންލޭންޑް އަތުން ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އެ މެޗުގެ ފޯކަސް ބޮޑަށް ހުއްޓުނީ އެރިކްސަންގެ ކާޑިއެކް އެރެސްޓްގެ ހާދިސާއަށް
 • އެރިކްސަންގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު
 • ދެވަނަ މެޗުގައި ޑެންމާކު ވަރުގަދަ ބެލްޖިއަމް އަތުން ބަލިވީ 2-1 އިން
 • އެމެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލް ޖަހައިދިނީ ޔޫސުފް ޕައުލްސަލް
ރަޝިއާ
 • މިއީ ރަޝިއާއިން ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މެޗު
 • ރަޝިއާއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަތުން ބަލިވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • ރަޝިއާއިން ވަނީ ދެވަނަ މެޗުގައި 1-0 އިން ފިންލޭންޑް ބަލިކޮށްފައި
 • މެޗުގެ ހަމައެކަނި ގޯލް ޖަހައިދިނީ މިރަންޗުކް