ފްރާންސް

ޕީއެސްޖީއަށް ލީގު ޔަގީންވި ނަމަވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހުޅަނގުގެ ނަޒަރުގައި ރަޝިޔާގެ ކޮންމެ މަހުޖަނަކީ ވަގެކެވެ.

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: ފްރާންސްގެ އިންތިޚާބުގައި މެކްރޯނަށް މިފަހަރު އޮތީ ފަހި ރާސްތާއެއް ނޫން!

ޕީއެސްޖީ، ލީގު ނެގުމާ ގާތަށް

ނޭމާއާއި އެމްބާޕޭއަށް ހެޓްރިކެއް، މެސީގެ އެސިސްޓް ހެޓްރިކެއް

މޮނާކޯ ކައިރިން ޕީއެސްޖީއަށް ބޮޑު ބައްޔެއް، ޕޮޗެޓީނޯ ބުނަނީ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް

ނޭމާގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ޕީއެސްޖީއަށް ހަޑި ބައްޔެއް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރޫސީންނާއި ފަރަންސޭސީންގެ މޭޒު ސައްލާ: ހުދު ބިޔަ މޭޒު ބުނެދިނީ ކޮން ވާހަކައެއް؟

އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ބެންޒެމާއަށް ޖޫރިމަނާއަކާއެކު ޖަލު ހުކުމެއް

ޔުނައިޓެޑުން ޕޮގްބާ ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ނެދަލޭންޑްސްވެސް ވޯލްޑް ކަޕަށް، ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ ފިންލޭންޑަށް އުންމީދު ގެއްލިއްޖެ

އެމްބާޕޭގެ ހަތަރު ގޯލާއެކު ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ވޯލްޑް ކަޕަށް، ބެލްޖިއަމްވެސް ޖާގަ ޔަގީން ކޮށްފި

5 ...