ފްރާންސް

އެމްބާޕޭގެ ޖާދުލާއެކު ގަދަ 16 ޔަގީންކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 2-1 ޑެންމާކް (ފުލްޓައިމް)

ފްރާންސް ނުކުންނަނީ ޑެންމާކުން ދިން "ދޯކާ"ގެ ހަނދާން ބަހައްޓައިގެން!

ލޫކަސް ހެނާންޑޭސްއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ބާކީ ބައި ނުކުޅެވޭނެ

ޖިރޫ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށް، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ ރޫހު ދައްކާލައިފި

ވޯލްޑް ކަޕް: ފްރާންސް 4-1 އޮސްޓްރޭލިއާ (ފުލްޓައިމް)

ޑިޝޭމްޕްސް ފްރާންސް ޓީމުގެ ފެންވަރު ބުނެދެނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް، "ރޯމް ބިނާކުރީ އެއްދުވަހުން ނޫން"

މައުމޫން ވިދާޅުވަނީ "ބެންޒެމާ" އެއް ނޫން ކަމަށް، "ބެންޒީމާ" ކަމަށް

ބެލޮންޑިއޯ ހޯދި ބެންޒެމާއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

އެންކުންކޫއަށް ހިތްދަތިކަން، ތަމްރީނުތަކުގައި އަނިޔާވެ ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ޖިރޫވެސް ހިމަނައި، ޗެމްޕިއަން ފްރާންސުން ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑު އިއުލާން ކޮށްފި

ޕޮގްބާއަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލޭނެކަން އެޖެންޓް ޔަގީންކޮށްދީފި

... 7 ...