ފްރާންސް

ފްރާންސްގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް ކުުރުމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް މެކްރޯން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއެކު ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށްދާން ނިންމި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފި

އަރަބި ގައުމުތަކުން ފްރާންސްގެ ޕްރޮޑަކްޓައް ބޮއިކޮޓް ކުރަން ފެށުމާއެކު އެކަން ނުކުރުމަށް ފްރާންސުން ގޮވާލައިފި

ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ފްރާންސުގެ ނުވަ ސިޓީއެއްގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

"ބެންޒެމާއާއެކު ކުޅުނު ނަމަ ފްރާންސްގެ ކެރިއަރު މާ ކާމިޔާބުވީސް"

ފްރާންސާ ޕޯޗުގަލް އެއްވަރު، "މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ނުފެނުނު"

ޖިރޫ ގައުމީ ޖާޒީގައި 100 ވަނަ މެޗު، ޕްލެޓިނީގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ފްރާންސްގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މެއްސެއް މަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގޭގެ ބޮޑު ބައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ގޮވައިފި

ލެޕާފިއުމްއިން ރާއްޖެއަށް އެއިޓް އެންޑް ބޮބް ބްރޭންޑްގެ ސެންޓާއި ހޯމް ފްރެގްރެންސް ތައާރަފުކޮށްފި

ބޯޓަކުން ތެޔޮ ލީކުވާތީ މޮރިޝަސް ގައި އިމަޖެންސީ އިއުލާން ކޮށްފި

ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕީއެސްޖީ އިން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

7