ކުޅިވަރު

61 ރަށަށް ބޭނުންވާ އައުޓްޑޯ ޖިމް ސާމާނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރޭގެ މެޗު މެސީއަށް ހާއްސަ، ބާސެލޯނާއަށް ފަސޭހަމޮޅެއް

މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް މިރޭގެ މެޗަށް ފިޓް

އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޔުވެންޓަސް ދަތުރުކޮށްފި

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މަޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މާސްކު އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގައުމީޓީމުގެ ސްކޮޑް އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން 25 ކުޅުންތެރިންނަކަށް ތިރި ނުކުރޭ: ސުޒޭން

ތިން މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ލަލީގާގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ

ފްރެންކްފާޓް ބަލިކޮށް ބަޔާނުން ޖަރުމަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

"ރުމާލު 2" ޖަގަހަ ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ވޮލީ ކޯޓުތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކްލަބްތަކަށް ތިން މިލިއަން ދީފައިވާ ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް 2 ކްލަބަކަށް އަދި ލިބުނީ 5 ލައްކަ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓެއް އާންމުވުން، އެފްއޭއެމުން ބުނީ ލިސްޓު އިއުލާނު ނުކުރާކަމަށް

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބީ ކޮންގްރެސް މި މަހު ބާއްވަނީ

... 8 ...