ކުޅިވަރު

ހިމްނާ އާއި އިބާދުﷲ ތަމްރީނުތަކަށް ޖެމެއިކާއަށް ފޮނުވަނީ

ޖަޕާން ކައިރިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިގެން ރާއްޖެއަށް ގްރޫޕުގެ ދެވަނަ

ލިބުނީ ބޮޑު ފިލާވަޅެއް، ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި މޮޅުވެވޭނީ އިތުރު ހިތްވަރެއް ލައިގެން!

ޗެލްސީ މެޗާއި ނިއުކާސަލް މެޗުގައި ވީއޭއާރް އެހީގައި ނިންމި ނިންމުންތައް ގޯސް: ރެފްރީންގެ ބޯޑު

1

ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލްގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާބާ އަންހެން ބާސްކެޓް މުބާރާތުގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

މެސީއާއި އެމްބާޕޭގެ ތަފާތުން ޕީއެސްޖީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ބާސާއާއި ރެއާލްވެސް މޮޅުވެ، ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ގަތަރުގެ ޓީމާމެދު އުންމީދުކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

1

މިލާން ޑާބީ: ޗެމްޕިއަން އޭސީ މިލާން މޮޅުވީ ލެއާއޯ އާއި ޖިރޫގެ ގޯލުތަކުން

ވިލާ އަތުން އެއްވަރުވެ ސިޓީން އެއްވަނައިގެ ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށްފި، ޓޮޓެންހަމަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް

... 8 ...