ކުޅިވަރު

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ތެރޭގައި ބަޑި ޖެހުމުން ތުރާން ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުޅުނީ ބައްސާމެއް ނޫން، ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދިވެހި ކުޅުންތެރިން، ހިތް މަރާލީ ކީއްވެ؟

2

ރޮނާލްޑޯގެ ހަތަރު ލަނޑާއެކު ލިތުއޭނިއާ އަތުން ޕޯޗުގަލަށް މޮޅެއް

އިންޑިއާ އިން އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރު ހިފަހައްޓައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ކުރިމަތިލުން

ދީމާ ހޯދި ކާމިޔާބީގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި، ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން އެބަ ތިބި: ލިއްޕީ

މުޅި ގޭމު ނިމުމަކަށް ގެނައީ ރެފްރީ ދިން ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ، އެއީ ގޯސް ނިންމުމެއް!

1

މި ބައްޔަކީ ނިމުމެއް ނޫން، ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުން ދަގަނޑޭއާއެކު މޮޅުވާނަން: ފައިސަލް

ކެޕްޓަން އަކޫއަށް ރަތެއް، ފަސް ލަނޑުގެ ލީޑަކާއެކު ޗައިނާއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ރާއްޖެ 0-5 ޗައިނާ (ފުލް ޓައިމް)

ޗައިނާ މެޗުން އެއްވަރު ކުރިޔަސް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ

... 8 ...