ކުޅިވަރު

ރެކޯޑަށް ވެސް ނިމުމެއް، 18 އަހަރަށްފަހު ބަންގުލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެއަށް ނާއުންމީދު

ޒަވީގެ އެދުމަށް އުމުރުން 38 އަލްވޭސް އެނބުރި ބާސާއަށް

ބަންގުލަދޭޝް 2-1 ރާއްޖެ

ފުރަތަމަ މެޗު ދިޔައީ ފަރުވާ ކުޑަވެގެން، ކެޕްޓަންގެ ވައުދަކީ އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެކަން!

ކޭންގެ ހެޓްރިކެއް، އިޓަލީއަށް މޮޅުވާން ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ޖޯޖީނިއޯ ފޮނުވާލީ "ހަވަޔަށް"

ރިޓަޔާ ކުރާނެ ކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކައަށް އަގުއޭރޯ ޖަވާބު ދީފި

ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގާނީ އަހަރެން، ޓީމު އޮތީ މޮޅުވާން ތައްޔާރަށް: މޮރިއޭރޯ

ގަޑި ޖެހުމުގެ ޖޫރިމަނާތައް އަލުން ނަގަން ފަށައި، ޒަވީގެ ގަވާއިދުތަކެއް

އެސްޓޮން ވިލާގެ ކޯޗު ކަމަށް ޖެރާޑް ގެންދަނީ

އެމްޕީބީއޭގެ 9 ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފަޔާޒާއި ދީނާއަށް

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ހޮނިހިރު ދުވަހު

އިންގްލެންޑުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އުންމީދުތައް ފެނަށް ދުއްވާލައި، ނިއު ޒީލެންޑް ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް

6 ...