ކުޅިވަރު

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑާއެކު އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގްރޫޕު ސްޓޭޖު ނިންމައެއްނުލެވުނު!

އަމިއްލަ ގައުމުގައި އެންމެ ފީކަޅާ ކުޅުމެއް ކުޅުމުގެ ރިކޯޑު ގަތަރަށް!

ނެދަލޭންޑްސްގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް "ރޯގާ" ޖެހުނު، އެކަމަކު މެޗަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ!

އެމެރިކާ ކޯޗު ބާހޯލްޓާ: އޭނާގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅިފައި ވަނީ ނެދަލޭންޑްސްއާ!

ފެވަރިޓުންގެ ޓެގް އިހަށް ބާއްވާ! އަހަރެންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މާ ކައިރިކައިރީ މެޗްތައް ކުޅެންޖެހުން: އާޖެންޓީނާ ކޯޗު

އާޖެންޓީނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޗުގެ ހަނދާނުގައި މަރަޑޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތައް!

ފޯރިގަދަ މެޗުގައި ސާބިއާ ބަލިކޮށް، ސްވިޒަލޭންޑް ގަދަ 16 އަށް

ބްރެޒިލް އަތުން ހޯދި ތާރީހީ މޮޅާއެކު ކެމަރޫން ރަށަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: ކެމަރޫން 1-0 ބްރެޒިލް (ފުލްޓައިމް)

ވޯލްޑް ކަޕް: ސާބިއާ 2-3 ސްވިޒަލޭންޑް (ފުލްޓައިމް)

ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލާއެކު ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާ ގަދަ 16 އަށް

އުރުގުއާއީން ގާނާ ބަލިކުރި ނަމަވެސް، ދެޓީމުވެސް ރަށަށް

6 ...