ކުޅިވަރު

ހޯރަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 61 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ލަންކާއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަނުން: އުޝާމް

ދަރަވަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، އާސެނަލުން ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އަލުން ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްއިން ފުރުސަތު ދީފި

ޕޮގްބާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ފްރާންސްގެ ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފި

އެންމެ އަވަހަށްވެސް އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2024 ވަނަ އަހަރު: މަހުލޫފު

ގައުމީ ޓީމާއި ޓީސީ އަދި މާޒިޔާގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ހުއްދަ ދީފި

ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ބާސާ ދޫކޮށްލުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުވައިލުމަށް މެސީ އެދިއްޖެ

ވަގު ޕާސްޕޯޓުގެ މައްސަލައަށްފަހު ރޮނާލްޑީނިއޯއަށް އެނބުރި ބްރެޒިލަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

6 ...