ކުޅިވަރު

ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަދެވޭނެހެން ފްރާންސްގެ ސްޓޭޑިއަމްތައް ހުޅުވާލަނީ

އުނދަގޫ ހާލަތުގެ ތެރެއިން ލީގް ހޯދުމަކީ ހާއްސަ ކާމިޔާބެއް: ކްލޮޕް

ޕްރިމިއާ ލީގް: ޓޮޓެންހަމް އަތުން ބަލިނުވެ ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާ

ސާނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އިތުރަށް އާކުރާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވޭ: ގާޑިއޯލާ

ސްޕެނިޝް ލީގް: ގަދަ ފަދަ ބާސެލޯނާ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ސެވިޔާއިން ހިފަހައްޓައިފި

ބާސާއަށް 6.7 މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކަން ނޭމާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ރޮނާލްޑޯގެ ދައްތަގެ ފާޑުކިޔުން ސާރީއަށް

ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަހަރު ކުޅެވޭނެހެނެއް ހިޔެއް ނުވޭ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި އެހެން ކްލަބުތަކުން ކިތަންމެ ގިނަ ހަރަދެއް ކުރިޔަސް ފަރުވާލެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

ޖަރުމަނުގެ ހަލުވި ސްޓްރައިކަރު ޓިމޯ ވާނާ ޗެލްސީއަށް ސޮއި ކޮށްފި

ސްޕެނިޝް ލީގް: ބެންޒީމާގެ ދެގޯލާ އެކު ރިއާލް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ޕްރިމިއަ ލީގް: އާސެނަލް އަތުން ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

6 ...