ކުޅިވަރު

ޔުނައިޓެޑުން އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ހަމަކޮށްފި

ބާސާއިން އެރިކް ގާސިއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންސްޓާގްރާމް ޕޯސްޓް މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އާސެނަލްއިން ބޭކާރު ކުޅުންތެރިން ފޮނުވައިލާނެ!

ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެން ތައްޔާރު، ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދުމަކީ ހުވަފެނެއް: ރޮނާލްޑޯ

ނިއުކާސަލް ކައިރީ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ކްލޮޕް ބުނަނީ ހާސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް

ޕްރިމިއާ ލީގު 18 ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް ޕޮޒިޓިވް، މެޗުތައް ފަސްކުރަން ޖެހިދާނެ

ބީއޭއެމް މިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލްގައި އިންޑޯ ބަލިކޮށް، ރިވައިވަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ފަހުވަގުތު ރަޝްފޯޑް ޖެހި ގޯލާއެކު ޔުނައިޓެޑް ދެވަނައަށް، އާސެނަލްއަށް ހަނި މޮޅެއް

ބާސާއަށް ޕޮއިންޓެއް، އަނިޔާގައި ހުރި މެސީއަށް އިންނަން ޖެހުނީ ކުޅި ބަލަން

ކޮސްޓާގެ އެދުމަށް އެތުލެޓިކޯއިން ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލުކޮށްފި

150 މީހުންނާއެކު އާ އަހަރުގެ ޕާޓީއެއް ބާއްވަން އުޅުނު ވާހަކަ ނޭމާ ދޮގުކޮށްފި

6 ...