ކުޅިވަރު

ޗެލެންޖާސް ކަޕް: ދެވަނަ މެޗުގައި ބަހްރޭން އަތުން 292 ލަނޑުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ހައިރާންކުރުވަނިވި ނަތީޖާއަކާއެކު އަފްގާން ބަލިކޮށް، ސިންގަޕޫރު ފައިނަލަށް

ދިއްގަރާއި ފޭދޫގެ އިތުރުން އޭދަފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން

ވަރުގަދަ ގާފަރު ބަލިކޮށް، ކ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްފުއްޓަށް

ރ. އަތޮޅުގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލް ކާމިޔާބުކުރީ އިނގުރައިދޫ، ފ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ މަގޫދޫ

ސިންގަޕޫރު ފައިނަލަށް، ފައިނަލްގެ ޕްލޭ އޮފްގައި ރާއްޖެއާއި މެލޭޝިއާގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޅ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ކުރެންދޫ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތަށި ވާދޫން އުފުލާލައިފި

ވަރުގަދަ ތިމަރަފުށި ބަލިކޮށް ކިނބިދޫން އަތޮޅު ތަށި ނަގައިފި، ލ. އަތޮޅު ޗެމްޕިއަނަކީ ގަން

އދ. ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާމިގިއްޔަށް، އއ. ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޮޑުފޮޅުދުއަށް

ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕް: ފިރިހެން ޓީމުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ސީދާ ތިން ސެޓުން ސިންގަޕޫރު ބަލިކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު އަތުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އަފްގާނިސްތާނުން މެލޭޝިއާވެސް ބަލިކޮށްފި

... 10 ...