ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް 2002 : މެޗަކުން ހަޔާތް އާރާސްތުވެއެވެ. ބަރުބާދުވެސްވެއެވެ.

ޕޮލެންޑުގެ ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތޫނުފިލި އެންމެ ނުރައްކާ އެއް ފޯވާޑް: ފްރާންސް ކޯޗު

ސެނެގާލްގެ ކޯޗު އުޅެނީ ހުމާ، ކިރިޔާ ކޮޅަށް ހުރެވޭ ވަރުވިޔަސް މިރޭ އިންގްލެންޑް މެޗަށް ނުކުންނާނެ!

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ތަފާސްހިސާބު: ކިތަންމެ ފާޑެއް ކިޔަސް ގަތަރުގެ އިންތިޒާމުތައް ސަޅި! ފެންނަނީ އިތުރު ރެކޯޑުތަކެއް

ކޮރެއާ: "ކާމިޔާބުވީ ފަހު ސިކުންތާ ޖެހެންދެން ކުރި ހިތްވަރުން، ބްރެޒިލް ބަލިކުރެވިދާނެ"

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޯޗު މާޔޫސްވީ ފުރުސަތުތައް ގެއްލުވައިލުމުން!

ސެނަގޯލް ކޯޗް: މެޗަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް އާއިލާގެ 11 މީހުން ކަނޑަށްފެތި މަރުވި، ހިތްވަރު ހޯދަނީ އެހާދިސާއިން

އެމެރިކާ ޓީމުގައި މަދުވަނީ މެންފިސް ޑިޕާއީއެއް: ކޯޗު ބާހޯލްޓާ

ގެޔަށް ދާންޖެހިދާނެތީ ބިރުގަންނާނީ ފްރާންސް، އަހަރަމެން މިތިބީ އަދި ރަށަށް ދާގޮތަކަށް ނޫން: ޕޮލެންޑް ކޯޗު

މިހިސާބަށް އާދެވުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން، ނެދަލޭންޑްސް އަދި މާ އުނދަގޫވާނެ: މެސީ

މެސީގެ ހާއްސަ ގޯލާއެކު އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާއަށް

ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ 2-1 އޮސްޓްރޭލިއާ (ފުލްޓައިމް)

... 7 ...