ކުޅިވަރު

ހަޒާޑަށް އަނިޔާވެ ސިޓީ އާއި ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ގެއްލިއްޖެ

އެމްއޭސީއެލް ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެއްޖެ

ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް މާޒިޔާ އިންޑިއާއަށް ފުރައިފި

އީނު އާއި މޯޑް، ރޭހުގެ އެއްވަނަ ހޯދައި ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ހާފް މެރަތަންގެ ރެކޯޑާއެކު އެއް ދުވުމެއްގައި މަރީ ހަތަރު ރެކޯޑެއް މުގުރާލައިފި

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކިންގްސް އިން ހޯދައިފި

އެމްއޭސީއެލް، ކަސްޓަމްސް، އެމްޕީއެލް އަދި ސިފައިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ފަހަތުން އަރައި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، ވެލެންސިއާ އިން ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ލިވަޕޫލުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެގާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ނިހާޔާ ޗެސް ޗެމްޕިއަންކަން ހަވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

ޓޮޓެންހަމް އަތުން ލައިޕްޒިގަށް މުހިންމު މޮޅެއް

އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

... 7 ...