ކުޅިވަރު

ޕްރިމިއަ ލީގް: އާސެނަލް އަތުން ސިޓީއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އޮގަސްޓް 7 ގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށަނީ

އޭއެފްސީގެ ތާރީހުގައި ޖެހި އެންމެ ހިތްގައިމު ގޯލަކަށް ދަގަނޑޭގެ ގޯލް ހޮވިއްޖެ

އިޓާލިއަން ކަޕް: ވަރުގަދަ ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށް ނަޕޯލީ އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފުޓުބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް، ޕްރިމިއާ ލީގު މިރޭ ފަށަނީ

ބަޔާން މިއުނިކުން ޖެހި ޖެހިގެން 8 ވަނަ ފަހަރަށް ޖަރުމަނު ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ވޮލީބޯޅަ ކަލަންޑަރުގައި ހުރި މުބާރާތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ބޭއްވޭތޯ ބަލަނީ

ޓީމް ލިސްޓް އިއުލާނުކޮށް، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

އަންނަ މަހު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުން ފަށަނީ

އިތުރު ހުރަހެއް ދިމާ ނުވާނަމަ ދެ މަސް ތެރޭ ވިލުފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: މަހްލޫފް

ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުވި ކުންފުންޏަށް ނުކުރެވުމުން އެހެންބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

... 7 ...