ކުޅިވަރު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ލޯ މެޑަލް ހޯދި ޒުވާން ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް 20،000 ރުފިޔާ ދެނީ

1

19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަނީ

ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ތިން ޕާޓްނަރަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ގްރީސް ބަލިކޮށް، އިޓަލީން ޔޫރޯ 2020ގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި

ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ އަވަހަށް މެރަތަނެއް ނިންމައި، ކިޕްޗޯގް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހަނި ތަފާތަކުން ސީރިއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ، ހާފެއްގެ ތެރޭ ދަގަނޑޭ ތަފާތު ދެއްކި

ކްރިކެޓް ބޯޑުން ކޯޗުގެ މައްސަލަ ފޮރުވަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޔޫއެފްސީ 243 މެއިން ކާޑް އިވެންޓް ދިރާގު ޓީވީން ވަގުތުން

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ރެކޯޑެއް: ޖޮގްލް ކުރަމުން ދިހަ ކިލޯމީޓަރަށް ދުވުމުގެ ރެކޯޑު

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީގައި ސާއިދާއި ހިމްނާ ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ސީރިއާ އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖެއަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

... 55 ...