ކުޅިވަރު

އެމްއެންޑީއެފް ކުޅިވަރު އެމްބެސެޑަރަކަށް އައްސަދު

ވިލި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ފޮޓޯގްރަފީ ޕާޓްނަރަކަށް މިއަހަރުވެސް އިމޭޖަސް އެމްވީ

ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ސާފް ގޭމްސްގައި އަމާޒަކީ ފުޓުބޯޅައިން ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދުން: ބައްސާމް

ފީފާ އިން ގަބޫލު ކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާފް، 13 ރަށެއްގައި އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ނިކަމެތި ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ދެކުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: އަލީ ވަހީދު

ޓާގެޓަކީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުން، އެންމެންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ބައްސާމް

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

މާޒިޔާ އިން ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުންދިޔަ ރެކޯޑަށް އީގަލްސް އިން ނިމުމެއް ގެނެސްފި

އެފްއޭއެމްގެ ގައުމީ ޓީމު ކޮމިޓީން މަހުލޫފު އިސްތިއުފާދެއްވުމާއެކު އެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް

ފޯކައިދޫ މެޗަށް ވެސް ވިކްޓަރީއަށް ކުޅުންތެރިން ހަމައެއް ނުކުރެވުނު

ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީން ބާއްވާ ވީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު ބަަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި

1
... 54 ...