އެމްއެންޑީއެފް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސް އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ނިންމަވައިލެވުމަށްފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި

ވެލި ނަގަން އުޅުނު ބޯޓަކީ ހުއްދަނެތި ރާއްޖޭގައި ދަތުރުކުރަމުންދާ ބޯޓެއް: ކަސްޓަމްސް

ތޫމް ރެސްޓޯރެންޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާލެއަށް ބޯކޮށްވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަގުތަކުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތްފަށައިފި

ހަތިޔާރާއެކު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހަރަކާތެރިވަމުން ގެންދަނީ ކީއްވެކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ: ނިހާން

2

ވޯކް ޕާމިޓް ނެތް ދެ ބިދޭސީ ފަޅުވެރިން ތިބި ދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި

2

ފަރިތަކުރުންތައް ފެށީ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެންނެއް ނޫން: ފުލުހުން

ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އިތުރު ކަމެއް މެދުވެރިވެގެންނެއް ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް

ވަން ފޮޓޯ: މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކު ކުރަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަތް އިރާންގެ ބޯޓު

އެމްއެންޑީއެފް ގެ މެޑިކަލް ސާވިސް ތަރައްގީ ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޓުވިޓާ އެކައުންޓް ވެރިފައިކޮށްފި

އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށްދޭ ހަމަލާތަކަކީ ކުޑަ ކަމެއްކަމަށް ނުބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މި އަންނަނީ އަޅަމުން: މާރިޔާ

5 ...