އެމްއެންޑީއެފް

އަލިފާން ރޯވި ގޭގެ މީހުންނަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އިން އެހީވަނީ

އަދީބު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެބަ ގެންނަން: ފުލުހުން

ޓެންސްޓާގޭގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

މާލޭގައި އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ހިމާޔަތް ނުދޭން ނިންމައި، ޓަގުބޯޓާއި ފަޅުވެރީންނާ ވެސް އެކު އަދީބު ދިވެހި ސެކިއުރިޓީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަމީނީ އަލިމަސް ކާނިވަލް ފަށައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ވެއްޓެން ކައިރިވެފައި ހުރި ގޮފިގަނޑެއް އެމްއެންޑީއެފުން ނަގައިފި

ސިފައިންގެ ވައިގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި

އެންސީޓީސީގެ ފަރާތުން ހައްދުފަހަނަ އެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް

5 ...