އެމްއެންޑީއެފް

ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ގެއްލުނު ޝިމާގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު ހާމަކުރަނީ

ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމަކަށް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ: ރިޔާޒް

ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ސިފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއްގައި އޮތް ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ސ. ހިތަދޫއަށް ގެންގޮސްދީފި

ވަން ފޮޓޯ : ސިފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރޭ އެރި ނަގޯރޯޅިއާ ގުޅިގެން ފޮނަދޫ 12 ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެފައިވޭ: ޑިޒާސްޓާ

ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު ކުޑަކުދީންގެ ހަވީރަކާއެކު ރެހެންދި ސްކޫލްގައި

ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ވިނަ ގަނޑެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ލަންކާގެ 21 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ފޯނު ޗާޖަށް ޖަހައިގެން ނުނިދުމަށް ސިފައިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

... 7 ...