އެމްއެންޑީއެފް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ސިފައިންގެ އަދަދު 40 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި، އެކަމަކު ސިފައިން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ: ޝަމާލް

މިއީ ގިނަ އެޖެންސީތަކެއް ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން: ޝަމާލް

ސިފައިން ތިބީ ގައުމީރޫހާއި ޖޯޝުގައި، ނުކުމެ މިތިބީ ބަލި ޖެހޭކަން އެނގިތިބެ ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން: ޝަމާލް

ސިފައިން ދެކެނީ ކޮވިޑުގެ މިހާލަތަކީ ގައުމީ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް، ފަހުމީހާއާ ހަމަޔަށް ދެމިތިބޭނަން: ޝަމާލް

ކަރަންޓީނުވާން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟ އެކަން ކުރަން ޖެހެނީ ތިބާއަށްޓަކައި، ލޯބިވާ މީހުންނާއި ގައުމަށްޓަކައި

ވަން ފޮޓޯ: ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި ތިންވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ

ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ޝިޕް ގުޅިގެން ހިންގި މެރިޓައިމް ސާފޭސް ޕެޓްރޯލް ނިންމާލައިފި

މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ދިރިއުޅުނީ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި، މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ ސިފައިންނަށް ކާންދޭ ބަދިގޭގައި

މިއަދު މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި ވަޅުލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީން ގުޅީފަޅުގައި ގާއިމުކުރި ފެސިލިޓީ

ވަން ފޮޓޯ: ދިވެހި ސިފައިން އުފެއްދި ވެންޓިލޭޓަރު

ދިވެހި ސިފައިން ވެންޓިލޭޓަރެއް އުފައްދައިފި

2
4 ...