އެމްއެންޑީއެފް

ކޮޅިގަނޑެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ހަތަރު ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ދިޔަވާތީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ދޯނީގައި ތިބި މީހުން ނަގައި، އެ ދޯނި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފި

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކޯސްޓްގާޑުން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން

ވަން ފޮޓޯ: ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕޭން ފެށުން

ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަރަކާތެރިވާން ފަށައިފި

ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން 92 މިލިއަން ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު ފުންކޮށްފި

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ

1

ނެރުމައްޗަށް އެރި ބޯޓުގައި ހުރި ތެޔޮ އެހެން ބޯޓަކަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެގާރަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

4 ...