އެމްއެންޑީއެފް

ފިކުރީ ހައްދު ފަހަނައެޅުމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ސުކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފި

އެމްއެންޑީއެފް ކުޅިވަރު އެމްބެސެޑަރަކަށް އައްސަދު

70 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކަކާގޭގައި ރޯވީ ސައިކަލްގައި ބަޔަކު ހުޅުޖެހުމުން: ޕޮލިސް

ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ މަޝްރަހާ ގުޅޭގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޝަހީދުންގެ ބިނާއެއް ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލި މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދިޔަ "އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން 2019" ގެ ތަމްރީނުތައް ނިންމާލައިފި

ޗާންދަނީމަގުގައި ހުންނަ ކެފޭއެއްގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެއްޖެ

ގިރިފުށީގައި ހަތިޔާރާއެކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަމްރީނުތަކެއް މިއަދު ފަށަނީ

ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ އައި ޖަޕާނުގެ ދެ މަނަވަރު ފުރައިފި

މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ގުދަން ކުރުމަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އޮފިސަރު ކެޑޭޓް ތަމްރީން ފުރިހަމަކުރި ހަ ސިފައިން ކަމިޝަން ކޮށްފި

4 ...