Close

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ރެޓްކްލިފާއި ޝެއިހް ޖަސީމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން ޔުނައިޓެޑް ގަތުމުގެ ބިޑުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑުގައި ކުރިމަތިވި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ރަނގަޅު ރައްޓެހިން އެނގިއްޖެ: ރޮނާލްޑޯ

ޕެނަލްޓީގައި އާސެނަލް ކަޓައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް

ޔުނައިޓެޑް ވިއްކާލުން: މަލްޓި-ކްލަބު އޯނާޝިޕް އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ޔޫއެފާއިން ވިސްނަނީ

ފުލުގައި އޮތް ސައުތެމްޓަން އާއި ޔުނައިޓެޑްވީ އެއްވަރު، މޮޅަކާއެކު އާސެނަލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވި ފެނާންޑޭޒް ދިނީ ރައްދެއް، ޓެން ހާގުގެ ތައުރީފު!

ލިވަޕޫލުން ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ހަތް ގޯލު ޖަހައި ލަދު ގަންނަވާލައިފި، ތާރީހީ ބޮޑު މޮޅެއް

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޝެފީލްޑުން ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލައިފި، ޔުނައިޓެޑް ކުއާޓާއަށް

ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ތަށްޓަކަށް ކުރަމުންދިޔަ އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސްފި

ބާސާ ކަޓުވާލައި ޔުނައިޓެޑް ގަދަ 16 އަށް

ރަޝްފޯޑުގެ ޖާދުލާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ގަތަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކްގެ ޗެއާމަން ޝެއިޚް ޖަސީމް ޔުނައިޓެޑް ގަންނަން ބިޑްކޮށްފި

2 ...