މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ނިއުކާސަލް ކައިރީ ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިދިނީ ބަދަލުކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އެރި ކަވާނީ

އާ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދާއިރު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރިތޯ ބަލާނަން: ރަންގްނިކް

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި މެސީ އާއި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޗެލްސީއާއި ލިވަޕޫލް އަދި ޔުނައިޓެޑްވެސް މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީގެ އެހީގައި

އާ ކޯޗުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

"ރޮނާލްޑޯއަށް ތަފާތު ދެއްކޭނެ، އެ އުމުރުގައި އެހާ ފިޓް އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ނުދެކެން"

ރޮނާލްޑޯ 800 ހަމަކޮށް ރައްދުދީފި، ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

ރަންގްނިކް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި، ފޯކަސް ޔުނައިޓެޑަށް ދުރު ރާސްތާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކަށް

ޔުނައިޓެޑް އަތުން އުނދަގޫ ޕޮއިންޓެއް ހޯދައި ޗެލްސީ ހަނިކޮށް އެއްވަނައިގައި

ޖަރުމަނު ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރު، ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމަށް ގެންދަނީ

ރޮނާލްޑޯ އާއި ސަންޗޯގެ ގޯލްތަކުން ޔުނައިޓެޑް ގަދަ 16 އަށް

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ކަމަށް ޒިދާންގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

« 1 ...