މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްގެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑް ސެމީއަށް

ލެސްޓާ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި

ވެސްޓްހަމް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައި ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލައިފި

ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމުން ޗެލްސީއާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ގަދަ ފަދަ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް ޗެލްސީ ދަތުރު ކޮށްފި

ތާވަލުގެ 3 ވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑުން ނަގާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް އިން ބަލި ނުވެ 16 މެޗް ހަމަކޮށްފި

ބްރައިޓަން އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ ޔުނައިޓެޑުން އެފްއޭކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ސީނިއާ ކެރިއަރުގައި މާޝިއަލް ހެދި ފުރަތަމަ ހެޓްރިކާއެކު ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 3 މިލިއަން ކުދިންނަށް ރަޝްފާޑްގެ ދީލަތި އެހީއެއް

ޕްރިމިއާ ލީގް: ޓޮޓެންހަމް އަތުން ބަލިނުވެ ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާ

« 1