މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލްގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ކުޅެން ޖެހުނަސް ޔުނައިޓެޑުގައި ރޮނާލްޑޯ މަޑުކުރާނެ!

ޑުބްރާވްކާ ގެންދަންވެސް ޔުނައިޓެޑުން އެއްބަސްވުމަކަށް

އެންޓޮނީގެ ޓްރާންސްފާއަށް ޔުނައިޓެޑާއި އަޔެކްސް 100 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ކެޕްޓަނަކަށް ވިޔަސް ފުރަތަމަ 11 ގެ ޖާގަ ޔަގީނެއް ނުވާނެ: ޓެން ހާގު

އަވޭގައި ބަލިވުމުގެ ސިލްސިލާވެސް ނިންމައި، ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް

ޕްރިމިއާ ލީގު ކްލަބުތަކުން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ޓްރާންސްފާތަކަށް ހަރަދުކޮށްފި

އެންޓޮނީ ހޯދަން ޔުނައިޓެޑުން 94 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅަނީ

ގެއްލިގެން ދިޔައީ މޮޅުވެވޭނެ މެޗެއް: ކްލޮޕް

ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް، ޔުނައިޓެޑުން ހިތްވަރު ހޯދައިފި

މުޒާހަރާއަކާ ގުޅިގެން މެޗު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަލުން ނުކުޅެ ބޭނުންވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް: ކްލޮޕް

"މިހާރަކު ރޮނާލްޑޯ އަމިއްލައަށް ދާނެ ކްލަބެއް ނިންމައި، އެ ކްލަބަކަށް ނުދެވޭނެ"

« 1 ...