މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމުން ސޯލްޝެއާ ދުރުކުރަން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނޫން: ކެރެގާ

ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައި، އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

ވެސްޓް ހޭމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑާއެކު ޑެ ހެއާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ ސައުތުހެމްޓަން އިން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސަންޗޭޒް އިންޓައަށް

ފައިނަލެއްގައި ގޯލެއް ޖެހުމަށް ވުރެ، މުޖުތަމައަށް އެހީވުން މާ މުހިންމު: މަޓާ

ކެންޓޯނާއަށް ޔޫއެފާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އެވޯޑު ދެނީ

އޯލްޑް ޓްރެފަޑްގައި ޕެލަސް އިން ޔުނައިޓެޑް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

74 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް، ލުކާކޫ އިންޓައަށް

ޔުނައިޓެޑާއި އެތުލެޓިކޯގެ ޓާގެޓް ނެރޭސް، އަޔެކްސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފި

ރެކޯޑު އަގަކަށް މެގުއާގެ ސޮއި ހޯދައި، ޔުނައިޓެޑުން އޭނާގެ ޓްރާންސްފާ ފުރިހަމަކޮށްފި

« 1