ދިވެހި ރާއްޖެ

އަރްޖުން ރާމްޕަލް ލޯބިވެރިޔާއާއެކު ރާއްޖޭގައި

"ޝޮޓް އޮން އައިފޯން އެކްސް އެސް" ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް

ބޭހާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އިންޑިއާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ލިބޭނެ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްދޭ މާލީ އެހީ ހަތަރު ގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ

ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ދިޝާ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖެއިން ހޮންގކޮންގއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

2

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކޮންސިއުލާ ޓޯކްސް"ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކޮންސިއުލާ ޓޯކްސް"ގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން

ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ތަރި މިކެލް ރާއްޖޭގައި

ޝިލްޕާ ބޭނުން ވަނީ މުޅި އުމުރަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެން

6

ކެޔޮނިރު: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ރާއްޖެ!

5

"ވިމެން ޓޮޕް 50" ކޮންފަރެންސްގެ އާރލީ ބާރޑް އޮފަރގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

4