ދިވެހި ރާއްޖެ

އިންޑިއާ-ރާއްޖެ ފެރީ ހިދުމަތް މިމަހު 20ގައި ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ބޯޓު މިމަހު 26ގައި ރާއްޖެ ބަނދަރު ކުރާނެ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ރަޝިއާއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އޮންލައިން ވިޔަފާރިތައް ވެބްސައިޓަކުން ފެންނާނެ ގޮތް ހަދައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ސިއްހީ މާހިރުންގެ އާދޭސް: އަލުން ލޮކްޑައުނަކަށް ދިޔަ ނުދެއްވާ! އެއްބާރުލުން ދެއްވާ!

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ސީދާ ލަންކާގެ މާރުކޭޓަށް މަސް ވިއްކުމަކީ އުންމީދެއް: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމާއެކު މި ސަރަހައްދަށް އިތުރު ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ: މޯދީ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވާޗުއަލް ރިސެޕްޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ 24 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ސްކޮލާޝިޕް ދެނީ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އައީ 1700 ފަތުރުވެރީން

ދިވެހިރާއްޖެ އާބާދުވެ ދައުލަތެއް ގާއިމުވުން

3
« 1