ދިވެހި ރާއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި

1

ސާކް ގެ ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އެސްޑީއެފް އިން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ކާފިއުގެ ތިން ގަޑިއިރަށް މާލޭގެ މަގުތައް އަމާންވެފައި (6 އޭޕްރީލް 2020)

ވަން ފޮޓޯ: ލަންކާއަށް ކެއާ ޕެކޭޖް ފޮނުވުމަށް ގިނަބަޔަކު ކިއުގައި ފުނިޖެހުން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބިކައެއް ނުވާނެ، އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނބުރޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޒަހާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

10 ސިކުންތު ވަންދެން ނޭވާ ހިފެހެއްޓުނަސް ކޮވިޑް ނެތް ކަމަކަށް ނުނިންމޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ކޮވިޑްގެ ތޫފާނުގެ ވިލާތައް ދަނީ ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް ދަތުރު ކުރަމުން، ގެއިން ނުނިކުމޭ!: ޑރ މުހައްމަދު އަލީ

2

ކޮވިޑް 19 ސާކް އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ސްރީލަންކާ ބަންގްލަދޭޝް އަދި އަފްގާނިސްތާނުން 7.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވަން ފޮޓޯ: ބަންދު ވުމާއެކު ފުރަފުރައިގެން ރަށަށް

ކޮވިޑް 19 : ފުލް މޫން، ބަޑޮސް، މީރު އައިލެންޑް، މޮނިޓަރިންއަށް

ކޮވިޑް 19 : ސަރަހައްދީ ސްޓްރެޓަޖީއެއް އެކުލަވާލަން މޯދީ ދެއްވި ދައުވަތު ރާއްޖެއިން ގަބޫލުކޮށްފި

3