ދިވެހި ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން ސީދާ ލަންކާގެ މާރުކޭޓަށް މަސް ވިއްކުމަކީ އުންމީދެއް: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދޭ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމާއެކު މި ސަރަހައްދަށް އިތުރު ތަރައްގީ ގެނެވޭނެ: މޯދީ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ވާޗުއަލް ރިސެޕްޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ 24 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ސްކޮލާޝިޕް ދެނީ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އައީ 1700 ފަތުރުވެރީން

ދިވެހިރާއްޖެ އާބާދުވެ ދައުލަތެއް ގާއިމުވުން

3

ކާގޯއަށް ހާއްސަ ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓު ރާއްޖެއަށް

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ރާއްޖެ އިތުރު މަންޒިލުތަކާ ގުޅައިލަނީ

ރަށެއްގައި އިންޑިއާ މީހުން އާބާދުކުރާކަމަށް ބުނެ ފެތުރީ ދޮގުހަބަރެއް، މައްސަލަ ބަލަން އެދޭނަން: ފައްޔާޒް

1

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީގެ އާ ޕެކޭޖެއް ދެނީ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވި މީހަކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

3 ...