މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ވީއައިއޭ އަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު އެއާ ޓްރެފިކް ދަށްވި ނަމަވެސް ޕެސެންޖާ ޓްރެފިކް އިތުރުވެއްޖެ

އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރު ބާއްވަނީ

ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓުގެ އެވޯޑަށް ވީއައިއޭ ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ

ސްވިޒަލޭންޑުގެ އެޑެލްވައިސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭ "ބޯޑާ މައިލްސް" ޕްރޮގްރާމު ރާއްޖެއިން ތައާރަފުކޮށްފި

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ އައީ އިއްޔެ

ފްލައި ދުބާއީގެ ދަތުރުތައްވެސް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަނީ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެ އައީ 20،490 މީހުން

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ އެކްޒެކެޓިވް ލައުންޖުތައް ކުއްޔަށް ދޭން ހުޅުވާލައިފި

އޮގަސްޓް މަހު 432 ފްލައިޓް މޫވްމަންޓްސް، ފްލައިޓްތައް އިތުރުވެ އުންމީދު އާވަނީ

ފްރަންޓްލައިނުން އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

2
... 17 ...