އެޗްޑީސީ

ވޮލީއަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުދިންނަށް "މައިހުޅުމާލެ ވޮލީބޯލް ކޭމްޕު"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ޑްރައިވިން ޓެސްޓު ހެދުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ ސެލިއުލާ ޓަވަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިރާގާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުން

ޔާމީން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި 6،600 ރުފިޔާއަށް ފްލެޓު ދިން ނަމަ، 9.2 ބިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ: އޮޑިޓް

1

ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ލައިފް ސަޕޯޓު މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ކުލިނިކެއް ގާއިމު ކުރަން ހަވާލު ކޮށްފި

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް "ވިނަރެސް" އިން ފްލެޓް ގަތުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކުލި ދެއްކުން އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދިނަސް ސަރުކާރަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ: ބޮންޑޭ

ހިޔާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން އެޗްޑީސީގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރެއް

ހިޔާ ފުލެޓް ސަރަހައްދުގައި ގައުމީ ޓީމު މެޗު ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތައް މިމަހު 16ގައި

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބިން ހަވާލުކުރުން މަޑު ޖައްސާލަން އޭސީސީން ވަނީ އަންގާފައި: އަސްލަމް

5 ...