އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ހުރި ކުނިތައް ނަގައި ސާފުކޮށްފި

ހިޔާގެ ފިނިޝިންގެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވި 30 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި އަޅާ މިސްކިތް ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތުގެ ވަނަތައް ހޮވައިފި

މޯލްޑިވްސް ލިވިންގް އެކްސްޕޯގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި، މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "ވަން"

ދިރާގުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި އެޅުމަށް ޑަސްބިންތަކެއް ބަހައްޓައިފި

އެޗްޑީސީ ގެ މިއަހަރުގެ "އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގައި ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުލެޓު ކުލި ކުޑަކޮށް ފިނިޝިން މަސައްކަތަށް ނުވަ މަސްދުވަސް ދިނުމަށް އެދި އަނެއްކާވެސް މުއިއްޒުގެ ސިޓީއެއް

މަގަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ހުޅުމާލޭ އެކި ތަންތަނުގައި ހައްދާފައި ހުރި ރުއްގަސް ދެވަނަ ފޭހަށް

ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދީފި، ތިން މަސް ފަހުން ކުލި ނަގަން ފަށާނެ

ހިޔާ ފުލެޓު އެއްބަސްވުމުގައި އިތުރު 70 މީހަކު ސޮއިކޮށްފި

6 ...