އެޗްޑީސީ

ފޭސް ދޭއްގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށާނެ: އެމްޓީސީސީ

1

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

1

އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަހު އެޗްޑީސީގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހުޅުމާލޭގައި

އެޗްޑީސީން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ފުރުސަތުތަކެއް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި ސެލްފް ސާވިސް ފިއުލް ސްޓޭޝަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވިލާއަށް

ހިޔާ ފްލެޓުތައް ކައިރީގައި ގިނަދުވަސްވެ ފުޅަ އަޅާފައިވާ ކުނިކޮތަޅުތައް، ހައްލު ހޯދަނީ!

ދެ ކޮޓަރިއާއި ތިން ކޮޓަރީގެ 4000 ފުލެޓް އިމާރާތްކުރަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 227 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ހިޔާ ފުލެޓުގައި ކުނި ނެގޭނެ ވަސީލަތެއް ނެތް! ފުލެޓުވެރީން ޖެހޭނީ އެންމެ ތިރިޔަށް ކުނި ބާލަން!

1

ހިޔާފުލެޓު ކުލި ކުޑަކުރަން ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމީ އިންތިހާބަށްފަހު، ސޯޝައަލް މީޑިއާއަށްލީ މުއިއްޒު: ސުހެއިލް

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ 265 ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މިނިސްޓްރީން އަދި ފޮނުވައިފައެއް ނުވޭ: ސުހެއިލް

ސަރުކާރުން ފައިސާ ލައިގެން ވިޔަސް ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި 5،000 އަށް ކުޑަ ކޮށްދޭން ޖެހޭ: ސަލީމް

... 7 ...