ފުވައްމުލައް ސިޓީ

މުތީއުގެ މަރު: 2017ގައި ހަމަ އެމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެ ދިރިހުންނާނެކަމުގެ އުއްމީދުކަނޑާލި

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތިން ކްލަސްޓާއެއް، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 50 އަށް

ފުވައްމުލަކުން އިތުރު ކްލަސްޓާއެއް، ހަތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 28 އަށް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 27 އަށް

ފުވައްމުލަކު ކްލަސްޓާ: އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ 21 އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ނާޒުކު ހާލަތްތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ކެއާޕެކޭޖު ފޮނުވަނީ

ފުރުސަތު ލިބި، އަތޮޅުތެރެއިން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ: ޖަމީލް

6 ...