ފުޓްބޯޅަ

ރާއްޖެ 0-1 ނޭޕާލް

ލަންކާ ބަލިކޮށް، ބަންގުލަދޭޝްއިން ސަޕޯޓަރުން ހެއްވާލައިިފި

ބަންގުލަދޭޝް 1-0 ސްރީ ލަންކާ

ދިވެހި ގައުމީ ކެޕްޓަން: މި ނިކުންނަނީ ގައުމަށް ޓަކައި، އިންޝާ ﷲ މިއީ ތިން ވަނަ ފަހަރު!

"ހަފްތާއަކުން ޓީމު ތައްޔާރުކުރަން އުނދަގޫވި، ބޭނުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިއެރުން ދައްކަން"

ބާސާއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް، ކޯމަން ގެ މަގާމު ގެއްލެނީބާ؟

ޔުވެންޓަސްއިން ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

ފަހު ސިކުންތުގައި ގޯލު ޖަހައި، ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑު މޮޅުކޮށްދީފި

މެސީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވި ފުރަތަމަ ގޯލު، ގާޑިއޯލާގެ ނަޒަރުގައި އަދިވެސް "އަންސްޓޮޕަބަލް"!

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޗުމްޕު އާއި ނާއިމް ސްކޮޑުން ބޭރުކޮށް، ޔާންބެ ޓީމަށް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޓިކެޓު ވިއްކަން ފެށުމާއެކު ޖޯޝާއި ފޯރީގައި 12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ކިޔޫތައް ދަމާލައިފި

މިއަދު މެންދުރު ފަހު 02:00ގައި ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށަނީ، މީހަކަށް ގަނެވޭނީ ގިނަ ވެގެން 5 ޓިކެޓު

... 8 ...