ފީޗާރޑް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޓާރކީގެ ނަން ތުރުކިޔޭއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

2

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު އެންމެ ވަރުގަދަކަމަށް ފެންނަނީ ކޮންކޮންބައެއް؟

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: އެންމެ ވަރުގަދައީ ޔޫރަޕުތަ؟ ނޫނީ ދެކުނު އެމެރިކާތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދެ އަނގައިން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ގެނެވޭ ސުލްހައެއް ނޯވެއެވެ.

2

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ދެކުނު އޭޝިޔާއާއި ވޯލްޑްކަޕް ބީރައްޓެހިވީ ބޫޓަށް އަރަންޖެހިގެންތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ބްރެޒިލްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ޖަލު ހުކުމެއް ނެތިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: ލިއޯ މެސީގެ ރިކޯޑުތައް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި އޭނާއާ ދެމެދުގެ ގުޅުން ފައްކާކުރީ ﷲގެ ވަހްދާނިއްޔަތެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިފަހަރު މިކުޅެވެނީ ބޮޑުތަނުން އެންމެ ޚަރަދުބޮޑު އެންމެ އަގުބޮޑު ވޯލްޑްކަޕެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާއަށް ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ކުރިއެރުމެއް އެބަ ހޯދޭތަ؟

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 17

ބައިސައްތައަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީ ކާރެއް 142 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

... 10 ...