އާއިލާއާއި ބެހޭ ކޯޓު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް މީހަކު ނުނެގުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓްގެ ޑިވިޝަންތައް އުވާލައި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން އަންގައިފި

10 އަހަރު ތެރޭ ވަރިކައިވެނި އެންމެ މަދު އަހަރަކަށް 2020 ، ތަފާތަކީ ކޮވިޑު ގޭބަންދު ބާ؟

މިއަދުގެ ތާރީހު 21.12.21 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުގައި 57 ކައިވެނި

ވަން ފޮޓޯ: ފެމެލީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުން

ފެމިލީ ކޯޓަށް އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަދީބަށް ނަސޭހަތްދީ، ތަމްރީނެއް ފުރިހަމަކުރަން އަންގަނީ

މަންމައާ ދަރި ހަވާލުކުރަން ކުރި އަމުރަށް ހަތް އަހަރު، އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ދަރިއެއް ނޫންކަން ސާބިތުކުރުމަށް 35 އަހަރު ފަހުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުންވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި

މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭނެ

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ގާޒީ ހުޒައިފާގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

2