ޚަބަރު

ް

މުހައްމަދު އިޝާން

ރަމަޟާން މަހު ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތައް ފެމިލީ ކޯޓުން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން މިއަދު ބުނީ، ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކޯޓުން ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭނީ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12:30 އަށް އަދި ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ރޭގަނޑު 9:30 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި ވެސް ކައިވެނިކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 9:30 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ.

މިހާރު ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދެނީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 9:30 އަށެވެ. ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނިކޮށްދެނީ ވެސް އެ ގަޑިތަކުގައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ފެމެލީ ކޯޓުން ވަނީ ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. މިހާރު ރަސްމީ ގަޑީގައި ކައިވެނިކޮށްދެނީ ހެނދުނު 9:00 އިން 11:30 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 1:00 އިން 1:30 އަށެވެ.