ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާނެ އާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ހަތް މަޝްރޫއެއް ހިންގަނީ

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 95 ޕަސަންޓު މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ ސާވޭތަކާއި ޕައިލިން މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ ބާޖެއް ގެނެސްފި

ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ދެކުނުގެ ދެ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

މަރަދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

އައްޑޫގެ މަގުހެދުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން ނެދަލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކާބެހޭ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން: ރައީސް

ތިލަމާލެ ބްރިޖު ޕްރޮޖެކްޓަށް ވިލިމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދު ދޫކުރާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމުން: ޑރ. މުއިއްޒު

އެއްމޮޑެލް ފެއިލިވެއްޖެއްޔާ އަނެއް މޮޑެލަކަށް ގޮސްގެންވެސް، 6 އެއާޕޯޓް ހެދުން ކުރިއަށްގެންދާނަން: އަސްލަމް

1
... 7 ...