މަރު

ވަން ފޮޓޯ: ޔާސިރު ޔަހްޔާގެ ޖަނާޒާ

ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރައިލިކަން 10 އަހަރު ފަހުން ސާބިތުވެ، ނަޖާހް 12 އަހަރަށް ޖަލަށް!

މަރުވިތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ޔާސިރު ވަޅުލައިފި

ޔަމަން ޔާސިރުގެ މަރު: ޝަރީއަތެއް ނެތި ބަންދުގައި ތިންއަހަރު! ދިވެހި އަންބަކާއި ދިވެހި ދަރިޔަކުވެސް އެބަހުރި!

3

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް

ހުޅުމާލޭގައި ގެނބިގެން މަރުވި މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް: ޑރ. ނަޒްލާ

"ޔާސިރު ވަނީ އަލްގައިދާގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައި، އޭނާ ފޮނުވައިނުލެވުނީ އެއްބާރުލުން ނުދީގެން"

އިއްޔެގެ މަރު: ހަފްތާއެއް ކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްދޭން އެދުނު، މަރުވީ ޕޮޒިޓިވްވިތާ ތިން ގަޑިއިރުތެރޭ

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފި

ފްލައިމީގެ ޒުވާން ކެޕްޓަން ސަނޫން ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ގެއްލިގެން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ޓަވަރެއްގެ 14 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1
... 41