މަރު

ފަހުވަގުތާއި ހަމަޔަށްވެސް މަސައްކަތްކުރީ ދެދޯނި ޖެހުނަ ނުދޭން! މަރުވީ މޭކަށިތައް ބިނދިގެން!

ލުތުފަރުގެ މަރު: އެރޭ ކުރިމަގު ބޯޓުން މޫދަށް އެއްޗެއް ވައްޓައިލިއަޑަށް ސިއްސައިގެންދިޔަ!

ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މާމަ އާއި ދޮންކާފަގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު

މޭރީގެ މަރު: މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އަޑުއެހުން ގާޒީ ޗުއްޓީގައި ހުރުމުން ކެންސަލްކޮށްފި

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ފުލުހުން

1

މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ދެނެގަތުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވީ މީޑިއާގެ ސަބަބުން: ލަމްހާ

1

އުމްރާއަށް ގޮސް އުޅުނު އޭދަފުށީ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 119 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

މޭރީއަށް ޖިސްމާނީ އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުދޭ ކަމަށްބުނެ، މާވިން ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

ކަނޑިތީމުން ގެއްލުނު އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

« 1 ...