ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯ ކުރީބައިގައި ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލި ނަމަ ފަސޭހަވީސް: ޗިއެލީނީ

ޔުނައިޓެޑް މޮޅު ކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ، ޗެލްސީގެ ބޮޑު މޮޅަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލަގްޒެމްބާގު ކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކެއް، ފުރިހަމަ ރެކޯޑަކާއެކު ޑެންމާކު ވޯލްޑް ކަޕަށް

ރޮނާލްޑޯ ބެންޗުން ފެށުމުން ފާގަސަންގެ ފާޑުކިޔުން

ފަހު ސިކުންތުގައި ގޯލު ޖަހައި، ރޮނާލްޑޯ ޔުނައިޓެޑު މޮޅުކޮށްދީފި

ރޮނާލްޑޯއާއި ލިންގާޑުގެ ގޯލުތައް، ޔުނައިޓެޑުގެ ހީރޯއަކީ ފަހު މިނެޓުގައި ޕެނަލްޓީ މަތަކުރި ޑެހެއާ

ރޮނާލްޑޯ ގޯލް ޖެހި ނަމަވެސް ރަތަކާއެކު ޔުނައިޓެޑަށް ހުތުރު ބައްޔެއް

ރޮނާލްޑޯއަށް ލޯތްބާއި އިހުތިރާމު، އަދިވެސް މިވަރެއް ނެތް

ސީއާރް7: އެންމެ އައިކޯނިކް ބްރޭންޑު އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ތައްޔާރު!

ރޮނާލްޑޯ ކުޅޭނީ ހަތް ނަންބަރަށް، ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުރުމުން ޕޯޗުގަލް ކޭމްޕުން ޔުނައިޓެޑަށް ދޫކޮށްފި

1

އަލީ ދާއީގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ރޮނާލްޑޯ

ޔުނައިޓެޑަށް އެނބުރި ދިއުން ރޮނާލްޑޯ ހާއްސަކުރީ ފާގަސަންއަށް

3