ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ކޭން ނިންމީ މަޑުކުރަން، ސިޓީއަށް ދެން އޮތް ޗޮއިސްއަކީ ރޮނާލްޑޯ؟

ރޮނާލްޑޯ ފެށީ ބެންޗުން، "ދަނީތަ، މަޑުކުރަނީތަ؟"

ދޮގު ހަބަރުތައް ފަތުރާތީ ރޮނާލްޑޯ ރަތަށް

1

ކޮޕާ އެމެރިކާ ތަށްޓާއެކު މެސީ ޕޯސްޓް ކުރި ފޮޓޯ، ރޮނާލްޑޯގެ މަރަޑޯނާ ފޮޓޯގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕު ސްޓޭޖުން ގަދަ 16 އަށް، ރޮނާލްޑޯއާއެކު ދެން ވިދާލި ތަރީންނަކީ ކޮބާ؟

އަލީ ދާއީ ރޮނާލްޑޯއަށް: ތީ ޗެމްޕިއަނެއް، އިންސާނިއްޔަތުގެ ވެސް ނަމޫނާއެއް

1

ޕްރިވިއު: ބިރެއް ނެތް! ރޮނާލްޑޯ އާއި އެކު ޕޯޗުގަލް ނުކުންނާނީ 21 އަހަރަށްފަހު ޖަރުމަނު ބަލިކުރަން

މޮޅާއެކު ރަޝިއާގެ ކޯޗު ހަމަޖެހިލީ ކޯކު ފުޅިއަކުން!

ޕްރެސް މޭޒުގައި ރޮނާލްޑޯ ކޯކުފުޅިތައް އެއްފަރާތް ކޮށްލުމުން، ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

3

ޕޯޗުގަލް މޮޅުކޮށްދީ، ޔޫރޯ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޮނާލްޑޯ

ޕްރިވިއު: މިރޭ ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ރޮނާލްޑޯގެ ޓާގެޓް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރުމަށް

ޔުވެންޓަސްއިން ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި، ރޮނާލްޑޯއަށް އިތުރު ޝަރަފެއް

3