ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯއަށް ހާއްސަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެ ގޯލު، މަންމަގެ ލޮލުން ފަހުރުވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ގަތަރު ވޯލްޑްކަޕް 2022: މިއީ މެސީގެ ފަހަރުތަ ނޫނީ ރޮނާލްޑޯގެ ފަހަރުތަ؟

1

ރަންގްނިކްގެ ކޯޗުކަމުގައި ޔުނައިޓެޑުން ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅާއެކު ހަނި އުންމީދެއް

ޗެލްސީ ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވީ ރޮނާލްޑޯގެ ގޯލުން

ރޮނާލްޑޯ 100 ގޯލު ހަމަކުރި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރަކަށް

އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ ކުޅުން އެކަށީގެންވޭ، ޕޮގްބާއަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ރޮނާލްޑޯއަށް އަދިވެސް ތަފާތު ދެއްކޭނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފި

އެރި ރުޅީގައި އެވަޓަން ސަޕޯޓަރެއްގެ ފޯނު ހަލާކުކޮށްލެވުމުން ރޮނާލްޑޯ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ފެނާންޑޭޒްގެ ދެ ގޯލާއެކު ޕޯޗުގަލް ވޯލްޑް ކަޕަށް

ބޮޑު ލަދަކާއެކު އިޓަލީގެ ވޯލްޑް ކަޕް ހުވަފެނަށް އަނެއްކާވެސް ހިތި ނިމުމެއް، ޕޯޗުގަލް ހެވިލާފައި ކުރިއަށް

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބަލިވެ، ޔުނައިޓެޑް ކަޓައިފި

2 ...