ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

އަލަމްގީރްގެ ބަޔާން ލީކުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލާނެ، އިތުރު ތިން ފަރާތެއްގައި ބަޔާން އޮންނާނެ: ސީޕީ

ސައިކަލް ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށް، ރަން ފަށް ހޯދައިފި

ޔޯގާ ހަރަކާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗުވި މައްސަލައިގައި އިމްރާނާއި ހަމީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

1

ދަނޑުގެ ސެކިއުރިޓީ ފެއިލްވި ގޮތާމެދު ކަންބޮޑުވޭ، އެކަން އެބަ ބަލަން: ސީޕީ ހަމީދު

ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ބެނާ ނަގާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ޝަރީއަތް ހިންގޭނެ: ޔާމީން

ހަމީދާއި ޝަމާލް އަދި ފަނޑިޔާރު ރަޝީދު ދާން ޖެހޭނީ ގެއަށް ނޫނީ ޖަލަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔާމީންގެ އިންޒާރެއް

ޑްރަގްގެ ބޮޑުން ދޫވަނީ އޮޅިގެން ހެދޭ ގޯސްތަކުން، ފުލުހަކު ގަސްތުގައި އެފުރުސަތެއް ނުދޭނެ: ސީޕީ

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ވެގެންދާނީ ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް މުހިއްމު މުއައްސަސާ އަކަށް: ސީޕީ

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ތުހުމަތުކުރެވޭ އެންމެ އިސްމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތަޅުންގަނޑު ދަށުގައި ފޮރުވާފައި ހުރި 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

2 ...