ސީޕީ މުހައްމަދު ހަމީދު

ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ބެނާ ނަގާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ޝަރީއަތް ހިންގޭނެ: ޔާމީން

ހަމީދާއި ޝަމާލް އަދި ފަނޑިޔާރު ރަޝީދު ދާން ޖެހޭނީ ގެއަށް ނޫނީ ޖަލަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޔާމީންގެ އިންޒާރެއް

ޑްރަގްގެ ބޮޑުން ދޫވަނީ އޮޅިގެން ހެދޭ ގޯސްތަކުން، ފުލުހަކު ގަސްތުގައި އެފުރުސަތެއް ނުދޭނެ: ސީޕީ

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ވެގެންދާނީ ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް މުހިއްމު މުއައްސަސާ އަކަށް: ސީޕީ

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ރައީސް ސޯލިހު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ތުހުމަތުކުރެވޭ އެންމެ އިސްމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތަޅުންގަނޑު ދަށުގައި ފޮރުވާފައި ހުރި 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ދެނެގަތުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފި

ރެޑް ނޯޓިހާ ގުޅިގެން އަލީ ވަހީދުގެ އިންޒާރު ސަރުކާރަށް

އައިއެސްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

« 1 ...