ޗެލްސީ

ޗެމްޕިއަން ޗެލްސީ ކުއާޓާއަށް، ވަރުގަދަ ޔުވެންޓަސް ކަޓުވައިލައި ވިލަރެއާލްވެސް ކުއާޓާއަށް

ޗެލްސީ ގަތުމަށް ޗިކާގޯ ކަބްސްގެ ވެރިޔާ ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނީ ފަހުވަގުތު ހަވާޓްސް ޖެހި ގޯލުން

ދަނޑު ބޭރުން ހާލަތު ގޯސްކޮށް އޮތް ޗެލްސީން ނޯވިޗް ބަލިކޮށްފި

ޗެލްސީގެ ވެރިޔާއަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކުލަބު ފުން ވަޅުގަނޑަކަށް، މިއީ އާންމު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު!

ޗެލްސީގެ ވެރިޔާއަށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް، ކްލަބު ވިއްކާލުންވެސް މަޑު ޖެހުމަކަށް

އުމުރުން 16 އަހަރުގައި ޗެލްސީއާ ގުޅުނު ކްރިސްޓެންސަން ކްލަބު ދޫކޮށްލަނީ

ސައުދީގެ އަމިއްލަ ގުރޫޕަކުން ޗެލްސީ ގަންނަން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ޗެލްސީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް، ވެސްޓް ހަމް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ސިޓީ ފުލުގައި ވިއްދައިފި

އަބްރަމޮވިޗް ޗެލްސީ ވިއްކާލަން ނިންމައިފި

ޕެނަލްޓީ މަތަކުރަން އެރި ކެޕާގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ، ލިވަޕޫލަށް ރެކޯޑު ނުވަވަނަ ތަށި

ޗެލްސީގެ ހިންގުން ފައުންޑޭޝަނަށް، އަދިވެސް ވެރިއަކީ އަބްރަމޮވިޗް

2 ...