ޗެލްސީ

ޗެލްސީ ބްރެންޓްފޯޑު އަތްދަށުވެއްޖެ، އެންކެޓިއާގެ ހެޓްރިކުން އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ފަހަތުން އަރައި ދެ ގޯލު ޖަހައިގެން އާސެނަލުން ޗެލްސީ ހިފަހައްޓައިފި

އުމުރުން 32 އަހަރުގައި ހަޒާޑް ފުޓުބޯޅަ ހުއްޓާލައިފި

ޓޮޓެންހަމް އެއްވަނައަށް، ޗެލްސީއާއި ޔުނައިޓެޑަށްވެސް މޮޅެއް

ސްޓާލިންނާއި ޖެކްސަންގެ ގޯލުތަކުން ޗެލްސީއަށް މޮޅެއް

ލޯނެއްގައި ލުކާކޫ ގެންދަން ރޯމާއިން މަޝްވަރާކުރަނީ

ޗެލްސީ ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ސިޓީން ހަރަދުކުރާނަމަ، "ދުވަސް ދުއްވާލާނެ": ގާޑިއޯލާ

ލާވިއާވެސް ލިވަޕޫލަށް ބުނީ ނޫނެކޭ، ޗެލްސީން 53 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޯޓުއާ ނެތްތައް ފޫބައްދަން ކެޕާ ލޯނެއްގައި ރެއާލްއަށް

ކައިސޭޑޯ ޑީލް އެންމެފަހުން ނިމިއްޖެ، ޗެލްސީން ދެއްކީ ރެކޯޑު އަގެއް

ޗެލްސީއާއި ލިވަޕޫލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަރު، ޓޮޓެންހަމްއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

ލިވަޕޫލުން 111 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުށަހެޅުމުންވެސް ކައިސޭޑޯ ބޭނުންވަނީ ޗެލްސީއަށް ދާން!

« 1 ...