ކުށް

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 11،955 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބުނު އެންމެން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ނަދީމްގެ މަރު: މަފާޒުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއްނުވި

އަލަމްގީރް އިތުރު ނުވަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތުމުން ޝިފާގެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފި

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ދޫނިދޫ ޖަލަށް ފޯނުތަކަކާއި ސިމްކާޑުތަކެއް ވައްދަން އުޅުނު ފުލުހަކު ފަސް މަހަށް ޖަލަށް

ޝިހާބުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުދައްޔުގެ މަރު: ކުޑަކުއްޖާ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައަށް އެއް މިލިއަން

6 ...