ކުށް

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދެ މީހެއްގެ ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ފަނޑިޔާރުގެ ސުވާލެއް: ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެތެރެ ނުކުރާ ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅު، ޑްރަގު އަޅަން ހޯދަނީ ކޮންތަނަކުން؟

5

އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ޝަހުބާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް، ހަތަރު ވޯޓާއެކު ނިމުނީ އިތުބާރު އޮތްކަމަށް

ޝަހުބާންގެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި

12 ކިލޯގެ ޑްރަގް ކޭސް: ސޮބާހުގެ ބައި އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަން ޕީޖީން އަންގައިފި

12 ކިލޯގެ ޑްރަގް ކޭސް: ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، އެކަކު ޑީޕޯޓް ކޮށްލަނީ

އަލްހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި

މިލަންދޫގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

2

ފުލުހަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

މާފުށީ ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ ދަރިވަރެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ޝަހުބާނަށްވެސް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު

... 7 ...