ކުށް

100 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދެ މީހެއްގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

އާގިލް މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަމްދޫނު އަތުގައި ވަޅިއެއް އޮތްތަން ފެނުނު: ހެކިވެރިޔާ

18 ކިލޯގެ ޑުރަގާއެކު ބްރެޒިލްގެ ދެ މީހަކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ގެސްޓުހައުސަށް ފައިސާ ދައްކަން 100 ރުފިޔާ ފޭރުނު މީހަކު ޖަލަށް

ބޮކްސާ ތެރެއިން ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގްސް، އިޖުރާއުތައް ގޯސްވުމުން ކުށް ސާބިތު ނުވި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާލިމްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިިފި

އިއްސެގެ މަރު: ފުލުހުން ބުނަނީ ސުމޮންއަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް

130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދިން

ދަން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނާ ނަރުހުގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް: ފިރިމީހާ ފުރުން މަނާކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ދެ މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދިޔަ މީހާއަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ރިޒާގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ތިން ވަނަ ފަހަަރަށް ކެންސަލްކުރަން ޖެހިއްޖެ

ނިޔާޒު މަރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު

4 ...