ދުނިޔެ

އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލިތާ އެއްމަސްފަހުން އަނބުރާ ގެޔަށް ހިނގައްޖެ

އެމޭޒަންގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ބަދަލުކޮށް ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ދެނީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 135،000 އިން މައްޗަށް، ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތައް ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީގައި ހަދަމުން އަންނަ އާޓިފިޝަލް ބީޗު އޮގަސްޓު މަހު ހުޅުވަނީ

ކާފިއު ގަޑިއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެވަޑައިގެންނެވުމުން އޮސްޓްރިއާގެ ރައީސް މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

އެފްރިކާގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުން ލައްކައަކަށް އަރައިފި

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް 19 : ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން 54000 އަށްވުރެ ގިނަ މަރު ސަލާމަތްކުރެވުނު: ސަރުކާރު

އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީން އުފެއްދި ވެކްސިން 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ދީގެން ތަހުލީލުކުރަނީ

ވެއްޓުނު ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން ވަނީ މަރުވެފައި: ކަރާޗީ މޭޔަރު

އިންޑިއާއަކީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ގައުމެއް ނޫން: ދިވެހިރާއްޖެ

1

ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުން ކަރާޗީއަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

ފޭސްބުކްގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި މުވައްޒަފުން ދާއިމީކޮށް ގެއިން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ

... 32 ...