ވެކްސިން

އިންޑިއާގެ ކޮވެކްސިންގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފި

ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިންފްލުއެންޒާއާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ދިން 13 މީހަކު މަރުވުމުން ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓުވައިފި

އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ގެ ވޮލަންޓިއަރަކު މަރުވެއްޖެ

ބްރެޒިލްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމަށް ޗައިނާއިން 46 މިލިއަން ވެކްސިން ޑޯޒް ގަންނަނީ

އޮކްސްފޯޑުން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ބޭސް އަކަށް ތައިލެންޑް ހަމަޖައްސައިފި

އެމެރިކާއިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިން އަށް އަންނަ މަހުގެ މެދުތެރޭ ހުއްދަ ދެނީ

ބްރެޒިލްގެ ސައޯ ޕޯލޯގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފި

އިންޑޮނީޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 136 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެފައިވޭ

ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި ދެވަނަ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފި

ސިއްހަތު ރަނގަޅު ޒުވާނުންނަށް ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ލިބޭނީ 2022 ވަނަ އަހަރު: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 20 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮވިޑް ވެކްސިން ހިލޭ ލިބޭނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންސް އިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި

« 1